Ağız ve Diş Sağlığı Destek Personeli

Also available in: English

Bu programın amacı, diş hekimliği kliniklerindeki uygulamalarda ve ön büro hizmetlerinde diş hekimine yardımcı olacak personel yetiştirmektir. Günümüz koşullarında ağız diş sağlığı merkezleri ve muaynehanelerde, diş hekimlerinin; klinik, laboratuar, tanı merkezi, hasta ilişkileri ve koordinasyonunu yürüten bir personel ihtiyacı gündeme gelmiştir. İçerik olarak çok komplike bir dal olan diş hekimliğinde yukarıdaki gerekçede belirtilen özellikte yetişmiş personel bulunmamaktadır. Bu gibi hizmetlerin servis eğitimlerinin daha kurumsal bir çatı altında belirli bir düzen içerisinde profesyonelce verilmesi amacıyla ağız ve diş sağlığı destek personeli ön lisans programı açılmıştır.

Bölüm Koordinatörü:
Doç. Dr. Ahmet Özer ŞEHİRLİ