İnşaat Teknolojisi

İş olanakları
Geniş çalışma alanları olması nedeniyle mezunların iş bulma olanakları oldukça fazladır. Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alabilen İnşaat Teknikerleri Yapı Denetim Büroları, İnşaat Proje Büroları, İnşaat Şantiyeleri ve her türlü yapı oluşumu alanında görev alabilirler. İnsanoğlunun yapı gereksiniminin hiç bitmeyeceği düşünüldüğünde İnşaat ve akabinde İnşaat Teknikerliğinin iş olanaklarının azalmayacağı ve aksine hep artacağına kuşku yoktur. Bu anlamda bu bölüm mezunlarının iş olanaklarının bir çok bölüme kıyasla büyük avantajları mevcuttur.

Son yılların en gözde sektörlerinin başında gelen İnşaat ve İnşaat Teknolojisindeki yeni gelişmeler ve çağı yakalayan eğitmenlerle laboratuvar imkanlarının bir araya gelmesi bu bölümü çok özel kılmaktadır.