Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi K
GRTK 101 Mesleki Sanat Eğitimi I 6 8
GRTK 103 Bilgisayar Destekli Tasarım I 3 4
GRTK 105 Fotoğraf I 3 4
GRTK 107 İletişim ve Tasarım 2 3
GRTK 109 Teknik Resim Perspektif 3 4
GRTK 111 Grafik Tarihi 2 3
TRK 161 Türk Dili I 2 2
YBD 171 Yabancı Dil I 2 2
Toplam: 28 30

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi K
GRTK 102 Mesleki Sanat Eğitimi II 6 8
GRTK 104 Bilgisayar Destekli Tasarım II 3 4
GRTK 106 Fotoğraf II 3 4
GRTK 108 Matbaa ve Baskıya Hazırlık 3 4
GRTK 110 Meslek Etiği 2 3
GRTK 112 Teknoloji ve Malzeme 2 3
TRK 162 Türk Dili II 2 2
YBD 172 Yabancı Dil II 2 2
Toplam: 23 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi K
GRTK 201 Mesleki Grafik Eğitimi I 6 8
GRTK 203 Yazı ve Tipografi I 3 4
GRTK 205 Sunum Teknikleri 2 3
GRTK 207 Ofset Baskı Sistemleri 3 4
GRTK 209 Web Tasarımı I 4 6
GRTK 211 Reklam Analizi 2 3
AİT 271 İnkılap Tarihi 2 2
Toplam: 22 30

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi K
GRTK 202 Mesleki Grafik Eğitimi II 6 8
GRTK 204 Yazı ve Tipografi II 3 4
GRTK 206 Dijital Baskı Sistemleri 3 4
GRTK 208 Web Tasarımı II 4 6
GRTK 210 Reklam ve Metin Yazarlığı 2 3
AİT 272 İnkılap Tarihi II 2 2
Toplam: 22 27

DERS KUR TANIMLARI

GRTK 101- 102 Mesleki Sanat Eğitimi
Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.

GRTK 103 – 104 Bilgisayar Destekli Tasarım
Yazılımlarının kullanılmasına ilişkin uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi.

GRTK 105-106 Fotoğraf
Teknik ve estetik açıdan fotoğraf deneyim ve kültürünü kazandırmak, fotoğrafın işlevsel özelliklerini kavratarak nitelikli üretimlerde bulunmalarını sağlamak.

GRTK 107 İletişim ve Tasarım
İletişim ve tasarımın süreç olarak temel etkenleriyle birlikte incelenmesi; ilişkilerinin araştırılması. Grafik tasarımla ilgili sorunların ve alternatif çözümlerin tartışılması.

GRTK 108 Matbaa ve Baskıya Hazırlık
Temel matbaacılık teknolojisi, bilgi ve yöntemleri.

GRTK 109 Teknik Resim Perspektif
Teknik resmin genel yöntemi ve kuralları, nesnelerden izometrik ve aksonometrik görünüşlerin çizimi, bir ve iki kaçış noktalı perspektif çizimi, perspektif çiziminde gölge problemleri.

GRTK 110 Meslek Etiği
Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, etik sistemlerin araştırılması, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi, mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların incelenmesi, sosyal sorumluluk kavramlarının incelenmesi.

GRTK 111 Grafik Tarihi
İlk çağda başlayan ve günümüze kadar süregelen zaman içinde, grafiğin gelişimi. Sanayi Devrimiyle gelişen Bauhaus Okulu. Yayılan bu okulların getirdiği sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel etkiler. Sanatsal akımlarla birlikte grafik sanatların gelişen çizgisi ve değişen yüzü, tarihsel süreç içindeki iletişim değerleri de göz önüne alınarak işlenir. Grafik sanatlarda yaşanan teknolojik değişim ve dünyadaki kültürel yapılanması, günümüze kadar uzanan bir tarihsel perspektif ışığında irdelenir.

GRTK 112 Teknoloji ve Malzeme
Sanat ve tasarımın tarihsel gelişim içerisinde teknolojik gelişimi, malzemenin etki ve anlam ilişkisi, farklı malzemelerin kullanımı ve tanınması üzerine incelemeler.

GRTK 201-202 Mesleki Grafik Eğitimi
Grafik tasarıma ilişkin temel biçimlendirme sorunları, çözüme yönelik üretme teknik ve yöntem geliştirme çalışmaları.

GRTK 203-204 Yazı ve Tipografi
Temel bir grafik eleman olarak yazının tarihsel süreç içerisinde incelenmesi, geleneksel ve sayısal yöntemlerle kaligrafik uygulama çalışmalarının yapılması.Tipografinin temel kuralları üzerine farklı teknik ve malzemeler kullanarak deneysel uygulamalar yapmak, font yapılandırma yazılımları üzerine projeler üretmek.

GRTK 205 Sunum Teknikleri
Öğrenciye, öğrendiklerinin ışığında, hazırladığı kendi özgün tasarımlarını bir dosya içinde nasıl sunacağının yöntemleri ve malzemeleri öğretilir.

GRTK 206 Dijital Baskı Sistemleri
Dijital baskı sistemini kavratmak, Dijital baskıyı uygulamak, Basılı materyali ürün üzerine aktarmak.

GRTK 207 Ofset Baskı Sistemleri
Baskıya hazırlık yapma, kağıt akış ayarı yapma, tek renkli baskı yapma, çok renkli baskı yapma, tabaka ofset baskı sorunlarını giderme, kazan ayarları yapmak.

GRTK 210 Reklam ve Metin Yazarlığı
Medyada kullanılan metin türlerini anlamalarını sağlamak ve profesyonel bir yaklaşım kullanarak medya aygıtlarında kullanılmak üzere gerek yaratıcı gerek işlevsel metinler üretebilmeleri için gerekli olan bilgi ve
becerileri kazandırmak..

GRTK 211 Reklam Analizi
Reklam ve reklamcılığın tarihsel süreç içerisinde gelişimi, farklı ortamlar için üretilmiş reklam örneklerinin araştırılması incelenmesi ve analizi.