Görsel İletişim

Görsel İletişim Bölümü, teknolojinin hayatımızın tüm alanlarına girmiş olduğu çağımızda, iletişimi teknolojiyle bütünleştirerek farklı boyutlara taşımaktadır. Görsel İletişim Bölümü, temel iletişim ilkelerinin doğrultusunda; sanat ve kültür, web ve grafik tasarımı, sinema-TV, sahne ve görüntü tasarımı, multimedya dallarında çalışacak, üst düzeyde bilgi ve beceri ile donanmış, araştırmacı, yaratıcı, sürekli kendini yenileyen, girişimci ruha sahip, çok yönlü ve bağımsız düşünebilen, yetkin, kendine güvenen, toplumsal bilince ve Türk toplumunun gereksindiği niteliklere sahip, uygar, çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Görsel iletişim çağında hareketli ve hareketsiz görüntü üretimi vazgeçilmez unsurlar olduklarından bu bölümün mezunları ihtiyacı olan matbaa veya reklam ajansı gibi yerlerde tasarımcı pozisyonunda kolaylıkla istihdam edilebilmektedir.