Film Yapımı Teknikleri

Film Yapımı Teknikleri

Genel Bilgiler
Film yapımı yoğunlaştırılmış kurs programı ile öğrenciliere bir yıllık Sertifika Programı veya iki yıllık uygulamalı Diploma Programı seçeneği sunmaktadır.

Öğrenciler, programdaki seçenekler içerisinde istediklerini seçebileceklerdir. İlk yılın sonunda, öğrenciler Film Yapımı Sertifikası alacak olup, ikinci yılın sonunda ise Film Yapımı Diploması almaya hak kazanacaklardır.

Her iki program boyunca, film yapımı konusundaki püf noktalar uygulamalı olarak gösterilecek olup, yaratıcı gelişim, senaryo yazımı, yönetim, yapım ve kurgu konularına yoğunlaşılacaktır.

Bunun yanında; film tarihi ve türleri üzerine detaylı bilgiler edinecek, böylece film alanında eleştirel bakış açısı geliştirmek suretiyle film endüstrisini daha iyi anlama fırsatına sahip olacaksınız.

Progamın Amaçları

Film Yapımı Programı öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlamayı amaçlamaktadır:

  • Film ve film konusu ile ilgili her türlü yapım ve yapım sonrası (post prodüksüyon) aşamaları konularında teknik olarak bilgili
  • Bireysel veya takım içerisinde çalışabilen, iletişim becerilerine sahip, yaratıcı fikirleri yetkin bir şekilde değerlendirebilen, film yapımı sürecini idare edebilen
  • Öğrencilerin film endüstrisinin içinde bulunduğu duruma eleştirel gözle bakıp, analiz edebilen; yapım ve diğer aşamaların değişik alanlar ile olan ilişkilerini kavrayabilmelerini sağlayabilen
  • Film yapımı alanındaki kültürel, politik ve etik unsurları göz ardı etmeden kuramsal bilgiler içermek suretiyle, öğrencilere süreç boyunca konuları tartışıp, güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamak
  • Kuram ve uygulama arasındaki önemi kavramalarını sağlayarak, onlara eleştirel bir bakış açısı sunmak
  • Sahip oldukları bilgi ve beceriyi film ve benzeri alanlar içerisinde bulunan yapım ve yapım sonrası aşamalarda uygulamak suretiyle, konu ile ilgili araç-gereç ve teknik standartları etik ve profesyonel bir şekilde uygulamak
  • Film yapımı konusunda tün teknik bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı olmak
  • Film yapımı alanında var olan üretim, yapım, finansman, dağıtım, ticarileşme ilişkileri ile film endüstrisinin tarihsel açıdan hangi bağlamlarda nasıl geliştiğini eleştirel bir bakış açısıyla, kuramsal olarak inceleme olanaklarına sahip olacaklardır

Daha fazla bilgi için, İletişim Fakültesi’ne 0090 3922236464/338 numaralı telefon ile ulaşabilir veya tamer.garip@neu.edu.tr elektronik posta adresinden Tamer Garip’e ulaşabilirsiniz.