Bilgisayar Programcılığı

Also available in: English

Amaçlar ve Hedefler
Bilgisayar Programcılığı Programının amacı yüksek kalitede eğitim vererek, dünyadaki hızlı gelişim içerisinde olan yazılım ve donanım dallarında ihtiyaç duyulan, üstün nitelikli, bilgili, yetenekli programcı ve teknisiyen elemanlar yetiştirmektir.

İş Olanakları
Program mezunları bilgisayar donanımı ve yazılımı ile bilgisayar ağları konularında özel ve kamu sektöründe endüstrinin bilgi işlem ve otomasyon ile ilgili alanlarında bilgisayar programcısı ve tenisiyeni olarak çalışabilmektedir. Bu açıdan günümüzde hemen her sektörde varolan bilgi işlem merkezlerinin vazgeçilmez çözüm ortağı olarak istihdam edilirler.

Bölüm Olanakları
Bilgisayar Programcılığı Programında öğrencilere temel teorik ve praktik bilgileri vermek için modern bilgisayar laboratuarı ve donanım laboratuarı kullanılır. Programda, bilgisayar programcılığı konularında teori ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü müfredat uygulanır. Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler Bilgisayar Enformatik Bölümü’ne dikey geçiş yaparak eğitim hayatlarına devam etme şansına sahiptirler.