Adalet

Adalet

İş Olanakları
Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Yakın Doğu Üniversi’nin tüm Türkiye tarafından da seçkinliği kabül edilen Hukuk Fakültesi‘nin otuzu aşkın Profesörü ve öğretim elemanları Adalet Bölümü’nde de tüm birikim ve tecrübelerini öğrencileriyle paylaşmaktadır.