Adalet Meslek Yüksekokulu

Müdür’ün Mesajı
Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu, siz değerli öğrencilerimize geniş kapsamlı bir eğitim verip, kariyerinizde önemli bir mihenk taşı olacak köklü bir yüksek okuldur.

Hedeflerinize ulaşmanız yolunda sağlam adımlarla ilerleyebilmek için, en doğru adresin Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu olduğunu vurgulamaktan da gurur duyuyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi – Adalet Meslek Yüksek Okulu, zengin akademisyen kadrosu, geniş imkan ve olanakları ile sizlere en iyi eğitim fırsatını sunmaktadır.

Adalet Meslek Yüksek Okulunun amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Adalet meslek elemanı mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararların uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.

Bu bağlamda siz değerli öğrencileri, Yakın Doğu ailesinin birer ferdi olmaya ve başarıya ulaşmaya davet ediyoruz.

Doç. Dr. Yeter TABUR
Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü