YDÜ Deney Hayvanları Araştırma Merkezi

Also available in: Русский

YDÜ Deney Hayvanları Araştırma Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi (YDÜDEHAM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeri Meclisi’nin 4 Mart 2013 tarihli “Hayvan Refahı Yasası” ilgili maddeleri uyarınca ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın izniyle Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 28 Mart 2016 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri atanmıştır. Merkezin Yönetim Kurulu bir Müdür, bir Müdür Yardımcısı ve üç Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmaktadır.

Merkezin “Hayvan Refahı Yasası”na uygun ve Avrupa standartlarında gerekli alt yapı çalışmalarının ve teçhizat temininin tamamlanmasından sonra 2 Şubat 2017 tarihinde fare ( Balb-c) ve sıçandan (Wistar Albino) oluşan ilk hayvan girişi gerçekleşmiştir. Hayvanların yeni ortamlarına adapte olmaları için yaklaşın 1-1,5 ay beklendikten sonra Nisan 2017 tarihinde itibaren Merkezimiz araştırmacılara ev sahipliği yapmaya başlamıştır.

YDÜDEHAM; sağlık bilimleri alanında Üniversitemiz ve diğer Üniversiteler kapsamındaki bütün bilimsel araştırma ve tez çalışmaları yanında deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğretim olanaklarını sağlamak amacıyla; deney hayvanlarının bakımı, yetiştirilmesi ve üretimilerinin yapıldığı üretim bölümü, ileri teknolojik donanımla araştırmacılar için deneysel araştırmaları yapabilme olanağı sunan araştırma laboratuvarıyla kampüs yerleşkemizde Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Merkezimiz araştırma ve uygulama laboratuvarı, bakım ve üretim bölümleri, yıkama ve dezenfeksiyon bölümü, depo ve personel kullanım alanları olarak planlanmıştır.

YDÜDEHAM’da her türlü araştırma için model geliştirme çalışmaları, ulusal ve uluslararası mevzuat ve etik kurallarla belirlenen uygun alanlarda deney hayvanlarının bakım ve üretimleri gerçekleştirilmektedir.

Merkezimizde; fare ve sıçan üretimi yapılmaktadır. Deney hayvanları yurtdışından tedarik edilen lisanslı saf ırklardan üretilmekte olup, hayvan giriş ve çıkışları ve özel çalışmalar için çalışma alanı Laminar Air Flow kabinler ile sağlanmaktadır. Tüm hayvanlar IVC (Individually Ventilated Cages) kafeslerde barındırılmakta ve böylece bulundukları ortamdan tamamen izole edilmektedir. Bu şekilde hayvanların refahı en üst düzeyde tutulmakta, hayvanlar arası bulaşma engellenmekte ve ayrıca ortam parametrelerinin kontrol altında tutulabilmesi, araştırmaların güvenirliğini arttırmaktadır

Kuruluş amacımız; bilimin ve toplumun gelişmesi amacıyla, standardizasyonu sağlanmış laboratuvar koşullarında, sağlıklı ve standart deney hayvanları üzerinde bilimsel araştırmaların hayvan refahına ve etik kurallara uygun olarak yapılmasının sağlanmasıdır.