UZEM – Vizyon/Misyon

Vizyonumuz;
Günümüzde bilginin hızlıca yayılması ve gelişmesi yönünde araştırmacı ve paylaşımcı bir toplum yapısı ön plana çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin hayatımıza kattığı yenilikler göz önüne alındığında gelişim ve değişime ayak uydurmak bir gereklilik haline gelmiştir. Yaşam boyu öğrenmenin çok önemli bir rolü olması bireylerin kendilerini geliştirme istekleri ve teknolojinin sürekli güncel olması uzaktan eğitimi günümüzün en popüler öğretim aracı haline getirmiştir. Bu nedenledir ki Uzaktan Eğitim Yöntemi bireysel gelişimi tetiklemek açısından zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırarak her yerde, her yaşta eğitim felsefesi yönünde çok büyük önem taşımaktadır.

YDÜ, Uzaktan Eğitim Merkezi bireylerin öğreniminden sorumlu, bilgiyi sürekli güncel tutan, işbirlikli öğrenme çalışmalarına destek sağlayan, bireylerin bilgiyi paylaşarak yaydığı, dünya genelindeki eğitim hizmetlerini sunan, temelinde eğitimde eşitlik ilkesini barındıran, tekolojide yenilikleri takip eden, ders içeriklerini dinamik ve çoklu öğrenme etkinlikleriyle sunan bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.

 • Misyonumuz;
  Sürekli olarak teknoloyi takip eden,
 • Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen,
 • Ders içeriklerini güncel tutan,
 • Global gelişimi takip eden,
 • Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Bilgi üreten ve bunu uygulayan,
 • Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik
 • Dünya standartlarına tkip eden ve bunu uygulayan,
 • Geçerlik ve güvenirlilik standartları yüksek,
 • Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve kolayca erişebilecekleri iletişim yönünden güçlü bir öğretim ortamı oluşturmak,
 • Yaratıcı, kendini eleştirebilen ve bilişsel düşünme becerileri gelişmiş bir merkez olmak,
 • Yeni projeler geliştiren, yenilikçi ve araştırmalara açık, seminer ve konferanslar düzenleyen, bilimsel çalışmalar yapan bir merkez olmak,
 • Uzaktan eğitim alanında çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlemeyi görev edinmiştir.