Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezi (UDAM)

Also available in: English

Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezinin kuruluş amacı, dil, dilin kullanıcıları ve kullanım alanları ile bunların sosyal, kültürel ve fiziki çevreyle olan etkileşimine yönelik araştırmalar yürütmektir.

Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezinin Amacı UDAM’ın amacı

 • uygulamalı dilbiliminin bilimsel çalışmasını ulusal ve kültürel sınırların ötesine geçirmeyi teşvik etmek
 • ilgili alanlarda karşılıklı tartışma yaratan eleştirel fikirlerin araştırılmasını teşvik etmek ve bunlara olanak sağlamak
 • uygulamalı dilbilimine bağlantılı olan güncel çalışmalara katkıda bulunmak
 • eğitim, kültür, psikoloji, iletişim, bilgisayar bilimi, insan bilimi, sosyoloji, göstergebilimi, edebiyat, felsefe ve güzel sanatlar arasındaki önceden var olan etkileşimlerini geliştirmek ve buna yönelik yeni girişimlere olanak sağlamak
 • kişisel ve kurumsal irtibat için uluslararası akademik platform oluşturmak
 • benzer amaçlar ve değerler taşıyan diğer kuruluş ve kurumlarla işbirliği yapmak
 • konu ile ilgili uluslararası merkezler ve bölümler ile akademik işbirliği kurmak
 • üniversite genelinde dille ilgili çalışma ve uygulamaların niteliğini artırmak
 • öğrencilere gelişim ve araştırma olanakları sağlamak
 • bu alanda süregelen yeni araştırma sonuçlarını sunmak ve/veya tanıtımını yapmak için konferanslar düzenlemek
 • üniversitenin bünyesinde bulunan veya üniversite harici akademisyenlerden oluşan bir konuşma programı düzenlemek
 • yılda iki kez yayınlanacak bir dergi yayınlamak
 • uygulamalı dilbilimi alanında ortak araştırma veya katkıda bulunmak için misafir öğretim üyelerine ev sahipliği yapmak
 • uygulamalı dilbilimi alanında yapılmış olan üstün çalışmaları takdir etmek adına yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek