Merkezimizde Preimplantasyon Genetik Tanı Testleri

Merkezimizde Preimplantasyon Genetik Tanı Testleri

  • Preimplantosyon Genetik Tanı (PGT)
  • Anöploidi Taraması
  • Translokasyon Taşıyıcılığı
  • Microarray

Prenatal tanı laboratuvarları

  • Moleküler Sitogenetik
  • Sitogenetik
  • Moleküler Genetik