Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Also available in: English

Genel Bilgi
Yakın Doğu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi, üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak 1995 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Üniversitemizde bulunan bu merkez tüm öğrencilere ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

Kuruluş amacı üniversitemiz öğrencilerine yeni yaşam koşullarına uyumlarını artırmalarında yardımcı olmak, yaşam problemleriyle baş etme becerilerini ve bu problemlere olumlu bakış açılarını geliştirmek, alternatif çözüm yolları üretebilmelerini desteklemek ve bu alternatifleri hayatlarına uygulayabilme kapasitelerini geliştirmektir. Bu konuda verilen rehberlik hizmetlerinin yanı sıra psikolojik rahatsızlığı olan öğrencilere psikoterapi uygulanmaktadır.

Merkezde ayrıca konu ile ilgili bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. Bugüne kadar adaptasyon sorunları, alkol-sigara kullanım özellikleri gibi konularda çeşitli araştırmalar yürütülmüştür.

PDRAM’IN TEMEL İLKELERİ
Danışan , güven, gizlilik ve kişisel haklarına saygının sağlandığı bir ortamda hizmet alır. Danışmanlık merkezinde, danışanın kimliği, seans süresince görüşülen konular ve ilgili belgeler güven ilkesini ihlal, danışanı da deşifre etmemek için her danışan adına ayrı düzenlenen dosyalarda saklı tutulur.

Görevli psikologların uzmanlığı dışında kalan hizmetler söz konusu olduğunda ilgili alanda eğitimli uzmanlara yönlendirilir. Örneğin; Özel eğitim uzmanı, psikiyatrist gibi.

Tarafsızlık ilkesi adına danışanlarla yakın ilişki kurulmaz. Danışmanlık süresince danışman danışanını yanıtlamaz veya ona öğütler vermez. Danışanlar kendi hayatlarıyla ilgili her şeyi sadece kendileri bilebilir ve en doğru kararı veya çözümü yine kendileri üretebilir. Bu amaçla danışman sadece üretkenliği artırmada veya danışanın içinde var olan kendine yardım duygusunu dışa vurmasında, alternatif çözüm yolları bulabilmesinde ve olaylara farklı açılardan bakmayı öğrenmesinde yardımcı olabilir. Danışman hiçbir sebeple danışanı adına kararlar almaz. Psikologlar danışanla yaptıkları görüşmeleri kayıt ederler ancak bu kayıtlar ve özel bilgileri gizlilik ilkesi uyarınca danışanın izni olmadan bir başkasıyla süpervizyon adına da olsa paylaşmazlar ve bu bilgi ve belgeler akademik kayıtlara geçmezler. Kimi zaman danışanın sorununu daha iyi anlamak için ona bir katım testler uygulanır. Yine aynı şekilde bu test sonuçları da psikologun kendisi tarafından yorumlanır gerektiği hallerde danışanla paylaşılır ve gizlilik ilkesine uygun olarak saklı tutulur. Gizlilik ilkesi yalnızca danışanın kendine veya çevresindeki bireylere zarar verebilme ihtimali olduğu hallerde bu zararı önleyebilmek için bozulur ve yine danışanın izni alınarak ailesine veya ilgililere bilgi aktarılır.

Psikolojik destek verilebilmesi için danışanın gönüllülüğü esastır. Bireyin fayda görebilmesi için çaba göstermesi, verilen ödevleriyerine getirmesi gerekmektedir.

Danışan asla;

 • Düşünceleri ,
 • İnançları,
 • Değer yargıları,
 • Yaşam stili,
 • Hisleri,
 • Davranışları için yargılanmaz veya suçlanmaz.

PSİKOLOJİK YARDIMA İHTİYACINIZ OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

 • Gelecekle ilgili kaygı duyuyorsanız,
 • Etrafınızda duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz birileri olmadığını düşünüyorsanız,
 • Derslerinize çalıştığınız halde hiçbir şey anlamadığınızı veya her şeyin aklınızdan uçup gittiğini düşünüyorsanız,
 • Kendinizi çok yorgun hissediyorsanız,
 • Sıklıkla kendinizi mutsuz, üzgün veya yalnız hissediyorsanız,
 • Bulunduğunuz bu yeni ortama asla alışamayacağınız inancını taşıyorsanız,
 • Uyumakta veya uyanmakta güçlükler çekiyorsanız
 • Veya tarif edemeyeceğiniz karışık ,anlamsız duygularınız varsa ve bir o kadar da kendinizi çaresiz hissediyorsanız psikolojik destek alma ihtiyacınız doğmuş demektir.psikolojik danışmaya başvuran kişiler karşılaştıkları sorunları çözmek ve kengilerini geliştirmek için çaba sarf etmeye istekli, gönüllü ve cesaretli kişilerdir.
 • Danışmanlıktan alınacak yarar kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu yüzden danışmanlık süresini belirleyen kesin bir şey yoktur. Bu süreci hızlandırmak danışanın elindedir.danışmanlık süreci iki taraflıdır. Psikolog üzerine düşen sorumluluğun bilincindedir. Danışan da sorumluluklarını (görüşme süresince sorunlarını veya sormak istediklerini aktarma, danışmanlık sürecinde kendisine verilen davranış ödevleri, düşünme egzersizleri) yerine getirdiği, görüşmeler üzerinde düşündüğü sürece daha çabuk sorunlarının üstesinden gelecektir. Değişim çok kolay olmayacaktır, bunun için zaman ve emek harcamak gerekir.

  PDRAM NEREDEDİR VE NASIL HİZMET VERİR?
  Merkezimiz, Hukuk Fakültesi binasının zemin katında yer almaktadır.

  Danışmanlık hizmeti için merkezden randevu almak gerekmektedir.

  Görüşmeler haftada bir kez, 45 dakikalık seanslar şeklinde düzenlenir. Danışılan konunun danışanda yarattığı ruhsal sorunun şiddetine göre görüşmenin sıklığı artırılabilir.

  Hafta içi her gün 9:00 – 13:00, 14:00 – 16:00 saatleri arasında görüşmeler yürütülmektedir. Görüşmeler ücretsiz olup , sadece YDÜ öğrencilerine yöneliktir.

  Web Sitesi İçin Tıklayınız