Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

YAKIN  DOĞU  ÜNİVERSİTESİ KIBRIS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (YDÜ-KAM)

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

2007 yılında kurulan merkezimizin amacı bilimsel araştırmaların yanında ülkemiz kültürünü üniversite gençliğine tanıtmak, sevdirmektir. Bunun yanı sıra insanımıza yapmış olduğumuz bilimsel araştırmaları tanıtmak, üniversite ile  halk bütünleşmesini sağlamak ve  ortaya sürdürülebilir bir kültür alış-verişinin gerçekleşmesidir.

Bu bağlamda üniversite öğrencilerini yazarak düşünmeye, düşündüklerini güzel ifade etmeye ve gördüklerini kurgulamaya teşvik etmek amacıyla her yıl, öykü ve şiir yarışmaları düzenlenmektedir.

Geleneksel olarak Kıbrıslı yazarları öğrencilerimiz ve halkla buluşturduğumuz söyleşilerimiz sürekli olarak yapılmaktadır.

Kıbrıs’ın önemli şairleri Osman Türkay, Fikret Demirağ, Özker Yaşın, Hikmet Afif Mapolar, Haşmet Gürkan, Ali Nesim vb. için  anma etkinlikleri düzenlenmektedir.

Merkezin amaçlarından birisi olan Somut Olmayan Kültür Miras

SOKÜM (Intangible Cultural Heritage (ICH) belirttiği gibi  sözlü kültürün kayıt  alınıp bir “Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültür Arşivini” oluşturmaktır. Bilineceği gibi  1972 yılında UNESCO tarafından “Dünya Kültürel  ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi”, 2003 yılında “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kabul edilmiştir.  İlaveten 2005 yılında “Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi” kabul edilmiştir.
Bu sözleşmeler “Somut kültürel mirasların korunmasının” bir devamı niteliğindedir. Maddi olmayan kültürün korunması tartışması söz konusu sözleşmeyi doğurmuştur. İnsanlığın binlerce yılda ürettiği  ve kuşaktan kuşağa aktararak günümüze taşıdığı bütün geleneksel bilgi ve sanatların bir biçimde yarına aktarılması gerekmektedir. Gelişen süreç içerisinde doğan sözleşmeye önceleri “geleneksel ve popüler kültürün korunması” denmiş, daha sonra “popüler kültür” yerine “folklor” denmiş ve en son aldığı adla  “Somut Olmayan Kültürel Miras”; “Topluluk, grup ve bireylerin yaratıp geliştirdiği ve sözlü ve başka yollarla kuşaktan kuşağa aktardığı normlar,kültürel ve sosyal kimliklerinin bir parçası olarak gördükleri dil,edebiyat, müzik, dans, oyun,  mitoloji, ritüeller, adetler, el sanatları, mimari, ve diğer sanatlar” olarak tanımlanmaktadır.

Saygılarımla
YDÜ-KAM Başkanı Doç.Dr. Şevket Öznur