Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Merkezi

Also available in: English

Merkezin Tarihçesi
Yakın Doğu Üniversitesi senatosunun 34/21 sayı ve 6 Aralık 2001 tarihli kararıyla Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

Amaç ve Hedefleri
Merkezin Amacı Atatürkçü düşünce ve Atatürk İlke ve İnkılâpları temeline dayanan milli birlik ve bütünlüğü korumaya, sürdürmeye, geliştirmeye yönelik, devletine KKTC’nin Anayasasına ve bu Anayasanın dayandığı Atatürk milliyetçiliğine inanan, hür demokratik laik devlet ve hukuk düzenine, milli ülkü ve değerlere bağlı vatan ve millet sevgisiyle dolu, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan gurur duyan nesiller yetiştirmek üzere; eğitim-öğretimi destekleyici her türlü faaliyette bulunmaktır. Atatürk ve Türk İnkılâp tarihi ile ilgili bir kitaplık kurma, kitap, dergi, ses bandı, CD, film gibi her türlü kaynak ile bir arşiv oluşturmak, kitap ve makale türünden yayınlar yapmak, gerekli cihazları temin ederek araştırmacıların hizmetine sunmak, Atatürk ilkeleri ve İnkılâp tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarının derslerini dağıtmak, planlamak, işlenmesine yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişi ve bilimsel dayanışmayı sağlamak, milli ve mahalli günlerde toplantılar düzenleyerek konu ile ilgili aydınlatıcı bilgiler vermektir

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Merkezi

Misyon
Üniversitemizde, Atatürkçü Düşünce ve Atatürk İlke ve İnkılâpları temeline dayanan birlik ve beraberliği korumaya, sürdürmeye, geliştirmeye yönelik, devletine, Anayasasına ve millet sevgisi ile dolu, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen nesiller yetiştirmek üzere; eğitim-öğretimi destekleyici her türlü faaliyette bulunmak amacıyla “Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

Vizyon
Gençlerimizin çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilgi birikimlerini geliştirerek kullanmalarını sağlamak. Devletine, milletine ve kültürüne sahip çıkacak gençler yetiştirmek.