DESAM Alt Birimi Üyeri

  1. Biyoteknoloji birimi NEU3D Laboratories Yrd. Doç. Dr. Emil MAMMADOV
  2. Araştırma Laboratuvarı Birimi (ALBİ); kök hücre, PCR, moleküler genetik analiz laboratuvarlarını…. Araştırmacıların hizmetine sunar, çalışmaları denetler ve resmi olarak kaydeder ve saklar. Yrd. Doç. Dr. Eda BECER, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez ERGÖREN 2 teknisyen (moleküler/hücre kültürü deneyimli)
  3. Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Destek Birimi (BİDBİ); hazırlanacak projelerin örneklem uygunluğuna ve makalelerin istatistik yöntem, uygulama ve yazımını belirler ve denetler. Prof. Dr. Şanda ÇALI
  4. Proje Birimi (POBİ); ortak projelerin yürütülmesi, çoklu işbirliklerinin sağlanması, DESAM Yönetim Kurulu
  5. Makale Editing Birimi (MEBİ); İngilizce yazılmış makalelerin dergilere gönderilmeden önce editingini yapar. Yrd. Doç. Dr. Ferdiye TANER
  6. Bilimsel Başarı Teşvik ve Ödül Birimi (BBTÖBİ); bilimsel başarı ödülleri ve genç araştırmacı ödüllerini – yayın, proje vb- kime, nasıl verileceğini belirler. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, Prof. Dr. Nerin BAHÇECİLER ÖNDER
  7. Sürekli Eğitim Birimi (SEBİ); kurs, atölye, seminer vb toplantıları planlar, koordine eder ve eğitimleri düzenler. Yrd. Doç. Dr. Murat UNCU
  8. Öğrenci Birimi (OPBİ); lisans ve lisansüstü öğrencileri için proje, kurs, atölye, seminer vb toplantıları planlar ve koordine eder. Yrd. Doç. Dr. Serdar SUSEVER