DESAM

DESAM

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM)

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 23.06.2015 tarihinde kurulan Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezinin (DESAM) temel hedef ve değerleri, insan hayatını ve onurunu her şeyin üstünde tutan, etik kurallara saygılı, evrensel, kaliteli, geçerli ve güvenilir bilgi üreten, yaratıcı ve özgün bireyler yetiştiren,ulusal ve uluslararası disiplinler arasında işbirliğine önem veren ve kurumsallığı benimsemiş bir merkez olmaktır. DESAM’ın kuruluşunda görev alan üyeler Tablo’da belirtilmiştir.

Ünvanı / Adı Soyadı Kurum E-posta
Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ CBÜ Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Manisa tamer.sanlidag@neu.edu.tr
Prof. Dr. Nerin Bahçeciler Önder YDÜ Tıp Fak. Pediatri AD, Lefkoşa nerin.onder@neu.edu.tr
Prof. Dr. Seda Vatensever CBÜ Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD, Manisa seda.vatansever@neu.edu.tr
Doç. Dr. Murat Sayan Kocaeli Üni. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD, Kocaeli murat.sayan@neu.edu.tr

Misyon
Merkezin misyonu, sağlık alanında çalışma yapacak gelişmelere ve yeniliklere açık tüm araştırmacılara temel ve deneysel araştırmalar konusunda eğitimler vermek, sağlık alanlarında yetkinlik kazanarak, yüksek teknolojili tanı ve tedavi sistemlerinin gelişmesi konusunda bilgi aktarımı için ortam sağlamak ve çalışmalar yapmak, klinik kullanıma girmesi planlanan yeni ilaçların etik kuralları her şeyin üstünde tutarak en üst kalitede veri sağlayacak şekilde üretimini gerçekleştirmek, deney hayvanları ve gönüllüler üzerinde uygulanmasını sağlamaktır.

Vizyon
Merkezin Vizyonu, Sağlık bilimleri alanında hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik her türlü araştırmanın en yüksek kalitede yapıldığı, uluslararası ve ulusal düzeyde saygın ve yetkin bir merkez olmaktır.

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 1. Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini sağlayarak, Merkez araştırma birimlerinde ortak kullanıma sunmak.
 2. Araştırıcıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumlar varsa ortadan kaldırmaya çalışmak.
 3. Araştırma sonuçlarını duyurmak, araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak,
 4. Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri yapmak.
 5. Sağlık alanında, ulusal ve uluslararası ölçekte veri tabanlarının oluşturulmasını sağlamak ve bu amaçla gerekli tüm altyapı (biyoinformatik, donanım) – üstyapı (kurumsal, erişim, paylaşım) önlemlerini almak.
 6. Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, akademi, okul, seminer, sempozyum, kongre ve sertifikasyon gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek.
 7. Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, değişim programları geliştirmek.
 8. Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışından bu amaçlarla gelecek araştırmacılara imkan hazırlamak, öneriler geliştirmektir.

Yönetim Organları
Merkezin yönetim organları;

 1. Müdür
 2. Müdür yardımcısı (ları)
 3. Yönetim Kurulu
 4. Danışma Kurulu’ndan oluşur.

Merkezin yönetim organları Rektörlük tarafından belirlenir.

DESAM Yönetim Kurulu

 1. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ (Başkan)
 2. Prof. Dr. Nerin Bahçeciler Önder (Üye)
 3. Prof. Dr. Seda Vatansever (Üye)
 4. Doç. Dr. Murat Sayan (Üye)
 5. Yard. Doç. Dr. Murat Uncu (Üye)