Prof. Dr. Dudu ÖZKUM YAVUZ

Prof. Dr. Dudu ÖZKUM YAVUZ
Prof. Dr. Dudu ÖZKUM YAVUZ 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Dudu Özkum Yavuz, yüksek lisans (2000) ve doktorasını (2006) Hacettepe Üniversitesi Biyoloji/Botanik Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2006 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kuruluşunda yer almış olup 2007’den itibaren Fakültenin Dekan yardımcılığı ve 2011’den itibaren ise Farmasötik Botanik Anabilim dalı başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 2014 yılında Farmasötik Botanik Anabilim Dalında Doçentlik, 2020 yılında ise Profesörlük ünvanlarını almıştır. Çalışma Alanları; Bitki doku kültürü, Farmasötik botanik, Tıbbi bitkiler, Bitkisel ilaçlar, Etnobotanik, Uçucu yağlar, Fitoterapi, Biyolojik Aktivite. Diğer görevlerine ek olarak, Mart 2016’dan beri, Üniversitenin Öğrenci Dekanlığı görevini de yapmaktadır. Bugüne kadar birçok projede (TÜBİTAK, DPT BAP, UNDP (United Nations Development Programme Action for Cooperation and Trust) araştırmacı ve yönetici olarak görev almıştır. Halen Eczacılık Fakültesi Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyesi, Eczacılık Fakültesi Akreditasyonunda Staj Komisyonu Üyesi, Engelli Hakları İzleme Komisyonu (EHİK) Üyesi, Yakın Doğu Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi (23 Ekim 2018- ) YDÜ Senato Üyesi (Aralık 2017- ). YDÜ Üst Disiplin Kurulu (ÜDK) Üyesi (03.03.2020- ). Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) Bilim Kurulu Üyesi (Şubat 2020- ). Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Yönetim Kurul Üyesi görevlerini halen sürdürmektedir, YÖDAK Akreditasyon Değerlendirme Yönetmeliği Hazırlama İhtisas Komisyonu Üyesi (19.03.2015-Nisan 2017) YÖDAK Öğrenci Çalışma Komisyonu Üyesi (10 Ocak 2017-19.04.2021) Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Danışma Kurul Üyesi (2010-2015), YDÜ 25. Yıl Etkinlik Düzenleme Komitesi (2013-2014) görevlerini başarı ile tamamlamıştır. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Fitovizyon, Aromaterapi, Apiterapi ve Kozmetik Yenilikler Kongresi, başta olmak üzere alanında birçok kongrenin Bilimsel komitesinde ve Organizasyon komitesinde yer almıştır. 2019 yılında International Journal of Biological Macromolecules dergisinde (Impact Factor: 5.162) Guest Editörlük yapmıştır. YDÜ-KTEB (Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği) işbirliğinde adadaki tüm Eczacılara Fitoterapi, Bitkisel Çaylar, Fitoterapötikler konularında Hizmet İçi Eğitim Programlarında Eğitmen olarak yer almıştır. Birçok Sosyal Sorumluluk Projelerinde Öğrenci Kulüpleri ile birlikte yer almış, Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF İyilik Gönüllülerindendir. TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısı/Staj Seferbirliği Projelerinde Öğrenci Dekanlığı-Kariyer Birimi Sorumlusu olarak Yakın Doğu Üniversitesi temsilcisidir.