2019-2020 Eğitim Yılı Etkinlik Programı

Etkinlik Adı veya Konusu Etkinlik Türü Tarihi
Kadın ve Toplum Panel  Kasım
Engelsiz Bilişim Günleri Gösteri, Panel ve Seminer Aralık
3. Uygulamalı Engelsiz Turizm ve Sağlık Konferansı
(Girne Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Konferans Aralık
Kamu Kuruluşlarına Farkındalık Seminer Aralık
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Panel Şubat
Kadın ve Dönüşüm Panel  Mart
Yeni Kuşak Çocuk;
Kodlama, Siber Güvenlik ve Zorbalık, Digital Liderler
Arama Konferansı ve Panel  Nisan
Engelsiz Toplum Panel Mayıs