Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Also available in: English

Misyon

  • Üniversitede araştırmanın, yenileşme ve kaliteyi yakalama yolunda ve rekabet edebilmede büyük bir rolü vardır.
  • Özellikle hızlı gelismelere adapte olmada bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, toplum ihtiyaçlarına uygun kaliteli araştırmalar yapmayı desteklemek, sosyal sorumluluğu yansıtmak Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezinin vizyonudur.
  • Böylelikle, üniversitenin eğitim, araştırma yanı sıra toplumsal ve sosyal sorumluluk hizmetlerinin ve anlayışının güçlü olduğunu vurgulamak temel vizyondur.

Vizyon

  • Toplumsal Araştırma Merkezinin misyonu üniversite eğitimi içerisinde, üniversiteler arası ve toplum ile işbirliği çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma hizmetlerini yürüten bir merkez haline gelmektir.

Merkez, engelli haklarına yönelik çalışmalarda EHİK ile işbirliğinde faaliyetler yürütür.

Merkez, KKTC Engelsiz Bilisim Platformu sekreteryasini yurutmektedir

Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL – Prof. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ
Başkan

Etkinlikler için Tıklayınız.

Engelsiz Yürekler Eşit Bakış Eşit Yaşam