Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Also available in: English

Misyon

  • Üniversitede araştırmanın, yenileşme ve kaliteyi yakalama yolunda ve rekabet edebilmede büyük bir rolü vardır.
  • Özellikle hızlı gelismelere adapte olmada bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, toplum ihtiyaçlarına uygun kaliteli araştırmalar yapmayı desteklemek, sosyal sorumluluğu yansıtmak Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezinin vizyonudur.
  • Böylelikle, üniversitenin eğitim, araştırma yanı sıra toplumsal ve sosyal sorumluluk hizmetlerinin ve anlayışının güçlü olduğunu vurgulamak temel vizyondur.

Vizyon

  • Toplumsal Araştırma Merkezinin misyonu üniversite eğitimi içerisinde, üniversiteler arası ve toplum ile işbirliği çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma hizmetlerini yürüten bir merkez haline gelmektir.

Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL – Prof. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ
Başkan