Araştırma Grupları

Also available in: English

Araştırma Grupları

Kanser Kök Hücreleri ve Telomer-Telomeraz Araştırma Grubu:

Esas amacı kanser hücrelerinin kendini yenilemesinin altında yatan mekanizması hakkında bilgi edinmektir. Bu program hücre ölümsüzlüğü, kanser, kök hücre biyolojisi ve telomer-telomeraz biyolojisi gibi stratejik önemi olan anahtar çalışma alanlarını bir arada toplar. Translasyonel (Çevrimci) kanser araştırması yenilikçi laboratuvar modellerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak objektif insan kanserlerinin tedavisinde küçük moleküllerin ve gen bazlı tedavilerin uygulanabilmesi için rasyonel bilimsel temel sağlamaktır.

Yaşlanma ve Kanser Araştırma Grubu:

Yaşlanma ve kanser birlikte çalışarak vücudu yıpratmaktadır. Bu araştırma grubunun amacı neden farklı yaşlanıyoruz anlamak, yaşlandıkça kanser riskini azaltmak ve yaşlanmanın kanserin ortaya çıkamsına ve seyrine olan etkisini araştırmaktır. Bu grup genomik dengesizlik, oksidatif stres, telomer-telomeraz biyolojisi ve kanser biyolojisi gibi farklı uzmanlıkları birleştirmekte ve bu sayede ilk gelişim, yaşam boyu sağlık, beslenme gibi faktörlerin herbirinin sağlıklı yaşlanmdaki etkisini incelemektedir.

Genetik ve Gelişim Biyolojisi Araştırma Grubu:

Bu araştırma grubunun temel amacı insan embryonik gelişiminin altında yatan genetik mekanizmaları daha iyi anlamaktır. Bu grup gelişim biyolojisi, genetik, DNA mutasyon ve tamiri, hücer biyolojisi ve moleküler biyoloji dallarından birçok uzmanlığı bir araya getirmektedir. Bu grubun hedef i genetik ve embriyonik gelişim eksikliklerine bağlı hastalıkların tanı, ve tedavisinde hatta önlenmesini sağlayıcı araştırmalara yapmaktır.

Tanısal Araştırma Grubu:

Bu mutidisipliner araştırma grubunun amacı yeni bulguların tanıya yönelik değerlerinin araştırılmasıdır. Uzun vadeli amacı yeni tanı testleri/Kitleri/araçları üreterek tanı sürecine katkı sağlamaktır.