Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi

Also available in: English

Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi

Genetik ve Kanser Araştırma-Tanı Merkezi 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Dr. Suat Günsel himayesinde mükemmelliğe ve öncül araştırmalara verilen önemin bir göstergesi olarak kurulmuştur.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek genetik ve kanser araştırma merkezi olan Merkez’imiz Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzun vadedeki vizyonu olan temel araştırmaların hasta tedavisine aktarılması “translational research – çevrimci araştırma” görüşünün bir parçasıdır. Merkez; kanser ve tıbbi genetik, genetik tanı teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı ile iyi bir akademik eğitimin yanın sıra halk eğitimini de desteklemektedir.

Merkez’in araştırma alanları/profili moleküler, hücresel ve gelişim biyolojisi, kanser biyolojisi ve erişkin mezenkim kök hücreleri kapsamaktadır. Merkezin ana amacı kanser ve kök hücre yenilenmesi ve farklışama sürecinnin altında yatan mekanizmaları yeni stratejik ve teknik yaklaşımlarla daha iyi anlamayı sağlayacak çalışmalara yön vermektir.

Sonuç olarak, ilkemiz, hastalık ve hasar süreçlerinin tedavisi için hücre ve gen bazlı terapiler geliştirme ve uygulanması için rasyonel bilimsel olanak sağlamaktır.

Bu araştırma alanlarını birleştiren öncül projelere ek olarak , Merkezimiz Avrupa anakıtasındaki birçok laboratuvarlara rakip olabilecek nitelikte Moleküler Sitogenetik, Sitogenetik, Moleküler Genetik, Moleküker Tanı testleri ve Pre-implantaston genetic tanı laboratuvarlarını çatısı altında toplamaktadır.

Uzun Vadeli Vizyonumuz

Hücre ve gen bazlı ileri tedaviler geliştiren, translational research olanakları sunan ve alanında bu tarz araştırmalara olanak veren lider merkezler arasında yer almak.