Bilimsel Danışma Kurulu

 1. Doç. Dr. Terin Adalı (YDÜ, Başkan)
 2. Prof. Dr. Nedime Serakıncı (YDÜ)
 3. Prof. Dr. Nail Bulakbaşı (YDÜ)
 4. Prof. Dr. Oğuz Okay (İTÜ)
 5. Prof. Dr. Nesrin Hasırcı (ODTÜ)
 6. Prof. Dr. John F. Kennedy (ChemBioTech Laboratories)
 7. Prof. Dr. Salih Gücel (YDÜ)
 8. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Murat Uncu (YDÜ)
 9. Yrd. Doç. Dr. Deniz Bedel (YDÜ)
 10. Yrd. Drç. Dr. Aslı Aykaç (YDÜ)
 11. Dr. Mesude Bıçak (Oxford Üniversitesi)
 12. Dr. Rasime Kalkan (YDÜ)