Bilimsel Danışma Kurulu

 1. Doç. Dr. Terin Adalı (YDÜ, Başkan)
 2. Prof. Dr. Nail Bulakbaşı (YDÜ)
 3. Prof. Dr. Oğuz Okay (İTÜ)
 4. Prof. Dr. Nesrin Hasırcı (ODTÜ)
 5. Prof. Dr. John F. Kennedy (ChemBioTech Laboratories)
 6. Prof. Dr. Salih Gücel (YDÜ)
 7. Doç. Dr. Aslı Aykaç (YDÜ)
 8. Doç. Dr. Mustafa Murat Uncu (YDÜ)
 9. Yrd. Doç. Dr. Deniz Bedel (YDÜ)
 10. Dr. Mesude Bıçak (Oxford Üniversitesi)
 11. Dr. Rasime Kalkan (YDÜ)