Biyomateryaller Araştırma Grubu

Biyomateryaller Araştırma Grubu
  1. Prof. Dr. Salih Gücel
  2. Doç. Dr. Terin Adalı
  3. İlke Kurt
  4. Hakan Zencir
  5. Ruhsan Onbaşı