Araştırma Grupları

  • Biyomateryaller Araştırma Grubu
  • Doku Mühendisliği Araştırma Grubu
  • İmplant ve Biyoreaktörler Araştırma Grubu
  • Biyosensörler ve Biyoelektrotlar Araştırma Grubu
  • Molekülar Görüntüleme ve Analiz Araştırma Grubu
  • Bilgisayarlı Sistem Biyolojisi Araştırma Grubu