Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi (CTEB)

Also available in: English

Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi 2014 yılında, temel bilim insanları, mühendisler ve medikal bilim insanları arasında köprü oluşturup disiplinler arası işbirliğini sağlamak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi, Mükemmelliyet Merkezi bünyesinde kurulmuştur.

Özgörevimiz (Misyonumuz):
K.K.T.C. ilk kurulan Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Merkezi Araştırma olarak özgörevimiz:

Temel ve uygulamalı biyomedikal bilim alanlarında, araştırma ve bilgi birikimi arasında köprü oluşturarak, günümüz toplumunun sağlık sorunlarına özgün çözümler üretmektir.

Özgörümüz (Vizyonumuz):
Doku mühendisliği ve biyomateryaller alanındaki gelişmelere, yeniliklere katkıda bulunarak öncülük etmek. Disiplinlerarası bilgi ağının kurulmasını sağlamak. Uluslararası ve Ulusal kuruluşlarla sıkı iletişim ağları kurarak nitelikli araştırma ve uygulama sistemleri geliştirmek ve gerçekleştirmektir.

Prof. Dr. Terin ADALI
Başkan