Doğa Biyoizlem, Koruma ve Araştırma Merkezi (DOBİKAM)

Doğa Biyoizlem, Koruma ve Araştırma Merkezi (DOBİKAM)

Hakkımızda

Doğa Biyoizlem, Koruma ve Araştırma Merkezi’nin Vizyonu

 • Doğa konusunda çok disiplinli çalışmalar sürdürmek,
 • Kuzey Kıbrıs’ın doğasını; biyolojik çeşitliliğini, ekolojik özelliklerini araştırmak, doğa eğitimlerini yaygınlaştırmak ve doğa eğitimlerine yönelik projeler geliştirmek, doğa konularında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek, doğa ve biyokaçakçılık konularında seminer ve kongreler düzenlenmek, biyolojik çeşitliliği fotoğraflayarak doğa eğitimlerinde araç olarak kullanmak, biyolojik çeşitliliğin tanıtılmasına yönelik kitap ve broşürler üretmek, biyokaçakçılığın önlenmesine yönelik ilgili bakanlıklarla işbirliği yapmak, merkez bünyesinde yürütülecek proje ve diğer çalışmalardan elde edilecek verilerle literatüre katkılarda bulunmak.
 • Doğa konularında çalışmak isteyen genç araştırmacılara destek olmak.

 

Hedefler

Belirlenen vizyon çerçevesinde;

 • Doğa konularında çalışan ulusal ve uluslararası araştırmacılarla işbirliği yaparak, ortak projeler gerçekleştirmek,
 • Elde edilen verileri ulusal ve uluslararası platformlarda sunmak ve yaymak
 • Kuzey Kıbrıs ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin yayın kapasitesine nicelik ve nitelik yönünden katkılarda bulunmak,
 • Kuzey Kıbrıs’taki doğa merkezleriyle işbirliği yaparak doğa araştırmaları ve doğa bilgi seviyesinin artırılmasına katkılarda bulunmak.

Doğa Biyoizlem, Koruma ve Araştırma Merkezi’nin  kısa vadede yapmayı hedeflediği faaliyetler

 • Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nün Kurbağa ve Sürüngenlerini tanıtıcı bir kitap üretilmesi
 • Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nün Kuşlarını tanıtıcı bir kitap üretilmesi
 • Biyokaçakçılık konusunda ilgili bakanlıkla işbirliği yaparak bir çalıştay düzenlenmesi

Doğa Biyoizlem,Koruma ve Araştırma Merkezi’nin  uzun vadede yapmayı hedeflediği faaliyetler

 • Kuzey Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliği ile ilgili bilimsel yayınlar üretilmesi
 • Kuzey Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğini tanıtıcı kitap ve broşürler üretilmesi

Merkez ekibi tarafından ön hazırlığı yapılmış ve devam etmekte olan ön çalışmalar:

 • Yakın Doğu Üniversitesi’nin biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi ve bunun öğrencilere doğa eğitimleriyle tanıtılması.

Üniversitemiz öğrencilerinin katılıp, kuş gözlemleri ve doğa gezileri yapabilecekleri bir öğrenci kulübü oluşturulması

Nazım Kaşot
Araştırma Merkezi Başkanı