Misyon / Vizyon

Also available in: English

Misyon
Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi, kamu, devlet ve özel kurumlardaki tüm bilgisayar sistemleri ile ilgili her türlü soruna evrensel değerler ışığında etkili çözüm bulmayı; üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarında enformasyon sistemleri alanında eğitim vermeyi; bu konularda konferans ve sempozyumlara katılmayı ve enformasyon sistemleri alanında her türlü danışmanlık hizmetlerini vermeyi görev edinmiştir.

Vizyon
Merkezin vizyonu, enformasyon sistemleri alanlarında en son gelişmeleri takip edebilecek, bu konularda uluslararsı güncel araştırmalar yapabilecek, yurtiçi ve yurtdışında etkin faaliyetler gösterecek, enformasyon sistemleri alanında kaliteli, güncel, yaratıcı ve sorumlu teknik elemanlar yetiştirip etkin araştırmalar yaparak alanında otoriter bir merkez olmaktır.