Değerler

Also available in: English

Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi şu değerleri çalışmalarının en üst düzeyinde tutmaktadır:

  • Güncellik,
  • Yaratıcılık,
  • Yenilikçilik,
  • Güvenirlik,
  • Katılımcılık,
  • Alanında uzmanlık,
  • Tarafsızlık,
  • Bilgi paylaşımcılık,
  • Grup çalışmasına yatkınlık,
  • Uluslararası araştırma.