Bilimsel Etkinlikler

Also available in: English

Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezinin temel bilimsel etkinlikleri şunlardır:

  • Uluslararası saygın dergilerde orijinal makaleler yayınlamak,
  • Ulusal dergilerde eğitici makaleler yayınlamak,
  • Ulusal ve uluslararası konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek,
  • Ulusal ve uluslararası konferanslara ve sempozyumlara katılmak,
  • Ulusal ve uluslararası teknik kurslar düzenlemek,
  • Bilgisayar Enformasyon sistemleri üzerine ulusal ve uluslararası teknik kitaplar yazmak.