Araştırma Alanları

Also available in: English

Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi, alanında her türlü araştırma yapmayı kendisine bir görev olarak üstlenmiştir. Bu bağlamda, merkezin başlıca araştırma alanları şunlardır:

  • Bilgisayar ağları ve uygulama alanlarında araştırma yapmak,
  • Her türlü bilgisayar yazılımı ve uygulama alanlarında araştırma yapmak,
  • Bilgisayar veri tabanları ve uygulamaları alanlarında araştırma yapmak,
  • Bilgisayar eğitimi ve uygulamaları alanlarında araştırma yapmak,
  • Bilgisayar destekli sağlık bilimleri ve uygulamaları hakkında araştırma yapmak,
  • Bilgisayar destekli fen bilimleri üzerine araştırma yapmak,
  • Bilgisayar destekli tasarım ve uygulamaları üzerine araştırma yapmak,
  • Bilgisayar destekli sosyal bilimler ve uygulamaları alanlarında araştırma yapmak,
  • Bilgisayar destekli kontrol ve otomasyon alanlarında araştırma yapmak.