Amaç ve Hedefler

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversite’si Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nin amaç ve hedefleri şunlardır:

  • Bilgisayar enformasyon sistemleri ve uygulama alanları ile ilgili konularda araştırma yapmak,
  • Bilgisayar enformasyon sistemleri alanlarında dünyaca saygın dergilerde bilimsel makaleler yayınlamak,
  • Bilgisayar ve enformasyon sistemleri üzerine yurtiçi ve yurtdışında konferanslar ve sempozyumlara katılmak ve/veya bu konferans ve sempozyumlarda makaleler sunmak,
  • Bilgisayar ve enformasyon sistemleri ve ilişikli olan disiplinlerarası alanlarda yurtiçi ve yurtdışında konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek,
  • Bilgisayar ve enformasyon sistemlerinin eğitimi üzerine kurslar düzenlemek,
  • Bilgisayar ve enformasyon sistemleri ile ilgili diğer yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler hazırlamak,
  • Bilgisayar ve enformasyon sistemleri standartlarının oluşumuna katkıda bulunmak,
  • Bilgisayar ve enformasyon sistemleri alanlarında kamu ve özel sektör kurumlarına danışmanlık yapmak.