Misyon / Vizyon

Misyon
Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, evrensel değerler ışığında, tüm sistemli bilgi birikiminden yararlanarak, devlet, kamu ve özel sektördeki tüm bilim ve uygulama alanlarının bilgi yönetimi ile ilgili her tür sorununa, bilimsel araştırma ve uygulamalara dayalı etkili çözümler sağlamayı; ‘eğitim-öğretim’, ‘araştırma-geliştirme’ ve ‘profesyonel hizmet ve danışmanlık’ gereksinimlerini en mükemmel şekilde karşılamayı görev edinmiştir.

Vizyon
Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirdiği yerlerde, esnek yapılanma, yaratıcı, yenilikçi ve kalite anlayışına sahip çok iyi yetişmiş kaliteli ekibiyle, kurumsallaşmasını tamamlayarak, uluslararası standartlarda etkin ve verimli faaliyetlerde bulunan; tüm bilim ve uygulama alanlarında Bilgi Yönetimi ile ilgili ‘eğitim-öğretim’, ‘araştırma-geliştirme’ ve ‘profesyonel hizmet ve danışmanlık’ faaliyetleri gerçekleştiren ve norm belirleyen, şeffaf, katılımcı ve saygın bir otorite olmak.