Değerler

 • Kalite,
 • Doğruluk,
 • Güvenilirlik,
 • Güncellik,
 • Mesleki uzmanlık,
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Evrensel değerler saygı
 • Tarafsızlık ve şeffaflık,
 • Kişisel verilerde gizlilik,
 • Bilgi sağlayıcıları ve kullanıcılarına saygı,
 • Aktif katılımcılık,
 • Hesap verebilirlik,
 • Ulaşılabilirlik,