Amaç ve Hedefler

  • Bilgi Yönetimi’nin tüm bilim ve uygulama alanları ile ilişkili olan çok disiplinli ve disiplinlerarası alanlarında araştırmalar yapmak;
  • Tüm bilim ve uygulama alanlarının ve onların devlet, kamu ve özel sektördeki tüm uygulamalarının bilgi yönetimi ile ilgili her tür sorununa, bilimsel araştırma ve uygulamalara dayalı etkili çözümler sağlamak;
  • Çeşitli sektörler, organizasyonlar ve topluluklar üzerinde makul bedelli bilgi yönetim programları ve sistemlerinin uygulanabilmesi için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirmek;
  • Tüm bilim ve uygulama alanlarının, bilgi yönetimi başta olmak üzere çeşitli araştırma faaliyetleri, araştırma projeleri ve araştırma sonuçları ile aktif olarak meşgul olmak;
  • Tüm bilim ve uygulama alanlarının bilgi yönetimi ile ilgili araştırma yazılarını yayınlamak;
  • Tüm bilim ve uygulama alanlarının ve tüm sektörlerin bilgi yönetimi ile ilgili sorunları ve gereksinimleri için çeşitli toplantılar, seminerler ve eğitim faaliyetleri organize etmek;
  • Kamu işletmelerinden özel işletmelere, sağlıktan havacılığa, eğitimden ulaşıma, hukuktan medyaya, tarımdan savunmaya tüm sektör ve alanlarda bilgi yönetimi ile ilgili profesyonel hizmet ve danışmanlık işini üstlenmek;
  • ‘Eğitim-öğretim’, ‘araştırma-geliştirme’ ve ‘profesyonel hizmet ve danışmanlık’ faaliyetlerini yerine getirirken, dünyadaki uluslararası diğer ‘iyi uygulama merkezleri’ ile ilişki kurmak ve birlikte hareket etmek;
  • Tüm bilim ve uygulama alanlarında çeşitli Bilgi Yönetimi uygulama ve standartlarının oluşumuna katkıda bulunmak.