Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER)

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi’nin (YDÜ-BİYAMER / NEU-KMRC) web sayfasına hoş geldiniz.

1990’ların başından bu yana, şirket ve organizasyonlarda entelektüel sermayenin, inovasyon ve öğrenme becerilerinin yönetimi ve raporlanmasında, bilginin işlenmesi ve enformasyon ve bilginin kodlanmasında, devlet, kamu ve özel sektördeki her tür kurumun-organizasyonun rekabet avantajı yaratmasında ve var olmasında ‘Bilgi Yönetimi’nin önemi dünya çapında yaygın olarak bilinmektedir.

‘Bilgi Yönetimi’ alanı, teknoloji merkezli ve insan merkezli yaklaşımların bütünleştiği, kompleks, çok disiplinli ve disiplinlerarası bir bilim ve çalışma alanıdır.

Tüm bilim ve uygulama alanlarının ve onların devlet, kamu ve özel sektördeki tüm uygulamalarının ‘Bilgi Yönetimi’ ile ilgili tüm gereksinimlerini karşılamak için bilgi yönetimi alanında ‘eğitim-öğretim’, ‘araştırma-geliştirme’ ve ‘profesyonel hizmet ve danışmanlık’ faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, adada ve bölgesinde kendi türünde ilk ve tektir.

Merkezin, farklı çalışma alanlarında kendini kanıtlamış, yaratıcı ve yenilikçi, iyi uygulayıcı ve araştırıcılardan oluşmakta olan dinamik ekibi, devlet, kamu ve özel sektördeki tüm bilim ve uygulama alanlarının bilgi yönetimi ile ilgili her tür sorununa, bilimsel araştırma ve uygulamalara dayalı etkili ve verimli çözümler sağlamayı; ‘eğitim-öğretim’, ‘araştırma-geliştirme’ ve ‘profesyonel hizmet ve danışmanlık’ gereksinimlerini en mükemmel şekilde karşılamayı görev edinmiştir.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, bilgi yönetiminin tüm bilim ve uygulama alanları ile ilişkili olan çok disiplinli ve disiplinlerarası alanlarında araştırmalar yapmayı; çeşitli sektörler, organizasyonlar ve topluluklar üzerinde makul bedelli bilgi yönetim programları ve sistemlerinin uygulanabilmesi için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirmeyi hedefler.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, tüm bilim ve uygulama alanlarının bilgi yönetimi ile ilgili araştırma yazılarını yayınlamayı, çeşitli araştırma faaliyetleri, araştırma projeleri ve araştırma sonuçları ile aktif olarak meşgul olmayı hedefler.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, tüm sektörlerin bilgi yönetimi ile ilgili sorunları ve gereksinimleri için çeşitli seminerler ve eğitim faaliyetleri organize etmeyi ve gerçekleştirilen organizasyonlar içinde yer almayı hedefler.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, kamu işletmelerinden özel işletmelere, sağlıktan havacılığa, eğitimden ulaşıma, hukuktan medyaya, tarımdan savunmaya, siyasetten ekonomiye tüm sektör ve alanlarda bilgi yönetimi ile ilgili profesyonel hizmet ve danışmanlık işini üstlenmeyi hedefler.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, ‘eğitim-öğretim’, ‘araştırma-geliştirme’ ve ‘profesyonel hizmet ve danışmanlık’ faaliyetlerini yerine getirirken, dünyadaki uluslararası diğer ‘iyi uygulama merkezleri’ ile işbirliği ve dayanışma içinde bulunur.

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, farklı disiplinlerden akademisyenleri ve araştırmacıları da çok disiplinli çalışmalara katkıda bulunmak üzere bünyesine katılmaya davet etmektedir.

Merkezimiz, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören, alanında bilgi yönetimine meraklı, yetenekli, yaratıcı ve yenilikçi öğrencilerimizin katkılarını değerlendirmekten de memnuniyet duyacaktır.

Her zaman, her yerde, hep bilgiyle ve bilinçle kalın!