Center of Excellence

Also available in: English, العربية, Русский

Center of Excellence, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektölüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren üst düzey bir araştırma birimi olup araştırma merkezleri ve projeler arasında bir köprü görevi görmek üzere Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in girişim ve destekleri ile hayata geçirilmiştir.

Center of Excellence çatısı altında en son teknolojilerle donatılmış on sekiz ileri araştırma merkezi yer almaktadır.

Amaç

Center of Excellence’in ana amacı başarılı, yetenekli ve yaratıcı bilim insanlarını bir araya getirerek multidisipliner ve interdisipliner çalışmalara olanak sağlamak ve destek vermektir.

Bu özelleşmiş birimin bir diğer amacı ise başarılı bilim insanlarını desteklerken, birikimleri üst üste yapılandırıp daha büyük başarılara imza atabilmektir.

Center of Excellence, işbirliğini teşvik ederek olası en iyi uygulamaları bir araya getirmeyi ve birçok farklı konu odağı etrafında standart belirleyici çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Center of Excellence’in kendine ilke edindiği ana başlıklar şu şekilde listelenebilir:

 1. Ülkemiz için öncelik taşıyan ve dünya bilimi ile eş zamanlı gelişmekte ve güncel olan alanlarda, ortak çalışmaya dayalı bilimsel potansiyeli bir araya getirmek, desteklemek ve bilimsel üretimi ile yaratıcılığı geliştirmek
 2. Center of Excellence’e bağlı Araştırma Merkezlerinde, seçilen alanlarda uluslararası düzeyde değer taşıyan ve özgün sonuçları ile dünya bilimine katkı sağlayacak olan seçkin araştırmaları desteklemek
 3. Bilginin üretimi, mükemmeliyeti ve öncülüğü konusunda şeffaf bir politika ile kendi kendini değerlendirebilir ve daha ileri götürebilir olmak
 4. Yakın Doğu Üniversitesinin araştırma gücünü ve bilimsel saygınlığını ulusal ve uluslararası ölçekte öngörülen üst düzeylere taşımak. Gereken konularda hem uzmanlara hem de halka eğitim vermek
 5. Yakın Doğu Üniversitesinde sürdürülmekte olan lisansüstü çalışmaların bilimsel düzeyinin gelişmesinde katkı sağlamak ve ülkemizde bilimsel gelişme için gerek duyulan araştırmacı gücünün nicelik ve nitelik açısından yükselmesine destek olmak
 6. Yakın Doğu Üniversitesinin üst düzey yurtdışı kuruluşlarla bilimsel iş birliği olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarında daha fazla pay almasını sağlamak; mevcut araştırma alt yapısının ve maddi olanaklarının daha verimli ve üretken bir düzeyde kullanımını sağlamak
 7. Üniversite bünyesinde mevcut, uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma ve analiz laboratuvarları ve buna benzer birimler arasındaki ilişkileri, düzenlemek, araştırma ve geliştirme imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak, bürokratik engelleri aşmalarına yardımcı olarak gerekli düzenlemeleri yapmak
 8. Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.
 9. Yakın Doğu Üniversitesinin bilimsel açıdan öncelikli alanları ve bu alanlara ilişkin stratejilere yönelik çalışmalar yaparak, Ar-Ge Strateji Belgeleri oluşturmak
 10. Yakın Doğu Üniversitesinin bilimsel ve ar-ge çalışmalarında kalite süreçlerini desteklemek ve kalite yönetimi kapsamında gerekli akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerine destek olmak
 11. Yakın Doğu Üniversitesinin bilim politikalarının belirlenmesi için çalışmak, bu politikaların Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Avrupa Birliği ve Türkiye Bilim Politikaları ve diğer uluslararası bilimsel politika metinleri ile uyumlanmasını sağlamak