Center of Excellence

Also available in: English, العربية, Русский

Center of Excellence, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektölüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren üst düzey bir araştırma birimi olup araştırma merkezleri ve projeler arasında bir köprü görevi görmek üzere Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in girişim ve destekleri ile hayata geçirilmiştir.

Center of Excellence çatısı altında en son teknolojilerle donatılmış on sekiz ileri araştırma merkezi yer almaktadır.

Amaç

Center of Excellence’in ana amacı başarılı, yetenekli ve yaratıcı bilim insanlarını bir araya getirerek multidisipliner ve interdisipliner çalışmalara olanak sağlamak ve destek vermektir.

Bu özelleşmiş birimin bir diğer amacı ise başarılı bilim insanlarını desteklerken, birikimleri üst üste yapılandırıp daha büyük başarılara imza atabilmektir.

Center of Excellence, işbirliğini teşvik ederek olası en iyi uygulamaları bir araya getirmeyi ve birçok farklı konu odağı etrafında standart belirleyici çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Center of Excellence’in kendine ilke edindiği ana başlıklar şu şekilde listelenebilir:

  1. Ülkemiz için öncelik taşıyan ve dünya bilimi ile eş zamanlı gelişmekte ve güncel olan alanlarda, ortak calışmaya dayalı bilimsel potansiyeli bir araya getirmek, desteklemek ve bilimsel üretimi ile yaratıcılığı geliştirmek,
  2. Center of Excellence’e bağlı Araştırma Merkezlerinde, seçilen alanlarda uluslararası düzeyde değer taşıyan ve özgün sonuçları ile dünya bilimine katkı sağlayacak olan seçkin araştırmaları desteklemek,
  3. Üretimi, mükemmeliyeti ve öncülüğü konusunda şeffaf bir politika ile kendi kendini değerlendirebilir ve daha ileri götürebilir olmak,
  4. Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma gücünü ve bilimsel saygınlığını ulusal ve uluslararası ölçekte öngörülen üst düzeylere taşımak. Gereken konularda hem uzmanlara hem de halka eğitim vermek,
  5. Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdürülmekte olan lisansüstü çalışmaların bilimsel düzeyinin gelismesinde katkı sağlamak, ve ülkemizde bilimsel gelişme için gerek duyulan araştırmacı gücünün nicelik ve nitelik açısından yükselmesine destek olmak,
  6. Yakın Doğu Üniversitesi’nin üst düzey yurtdışı kuruluşlarla bilimsel işbirliği olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası arastırma destek programlarında daha fazla pay almasını sağlamak; mevcut araştırma alt yapısının ve maddi olanaklarının daha verimli ve üretken bir düzeyde kullanımını sağlamak,
  7. Üniversite bünyesinde mevcut, uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma ve analiz laboratuvarları ve buna benzer birimler arasındaki ilişkileri, düzenlemek, araştırma ve geliştirme imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak, bürokratik engelleri aşmalarına yardımcı olarak gerekli düzenlemeleri yapmak,
  8. Girişimcilik, projelere destek ve fikri mülkiyet hakları ve lisanslama konusunda eğitimler; çalıştay, kongre, kurs, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek,
  9. Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  10. Bir fikrin doğuşundan ticarileştirilmesine kadar geçen bütün aşamalarda; Araştırma ve geliştirme, yenilik, teknoloji transferi, patent alma ve lisanslama birimi olarak hizmet vermektir.

Center of Excellence Başkanı

Center of Excellence’e aynı zamanda Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi’nin de başkanı olan Prof. Dr. Nedime Serakıncı başkanlık etmektedir.

Prof. Serakıncı Center of Excellence merkezinin amacının araştırma merkezleri arasında işbirliğini artırarak kaliteyi ve başarıyı artırmak olduğunu ifade ederken bir başka deyişle küçük araştırma grupları ve merkezleri ile evler hatta apartmanlar yapılabilirken, Center of Excellence çatısı altında bu küçük evler birleştirilerek gökdelenler inşa edilebilir dedi.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı’nın Mesajı

Prof.Dr. Serakıncı Dünya Literatüründe, Dalında 13’üncü Sıradan 9’uncu Sıraya Yükseldi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ögretim Üyelerinden Tibbi Genetik ve Tibbi Biyoloji Anabilim dalları Başkanı Prof.Dr. Serakıncı Dünya Literatüründe,Dalında 13’üncü Sıradan 9’uncu Sıraya Yükseldi

Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ögretim Üyelerinden Tibbi Genetik ve Tibbi Biyoloji Anabilim dalları başkanı ve YDÜ Center of Excelence yeni baskanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, 1999-2012 yılları arasında yaptığı çalismalari nedeniyle dünya literatüründe, dalında 1565 kisi tarafından atıf alarak 13’cu sıradan 9 sıraya yükseldi.

Center of Excellence

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr.Nedime Serakıncı, bu başarının bilimde enerji, heyecan sabır ve pes etmemenin ürünü olduğunu söylerken bu başarının bulunduğu üniversitelerin altyapı ve imkanları ile başarılı akademik çevre ve yaratıcılığa olan destekleriyle olduğunun altını çizdi.

Yılların çalışmalarının birikimi olan bu başarı sürecine 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında insan mezenkim kök hücrelerinin kanser tedavisinde güdümlü füze olarak kullanılabileceklerini gösterdikleri çalışmanın payının büyük olduğunu vurgularken Center of Excelence merkezinin de başarılı yetenekli ve yaratıcı bilim insanlarını bir araya getirerek multidisipliner ve interdisipliner çalışmalara olanak sağlamak ve desteklemek amacında olduğunu vurguladı.

Prof.Dr. Serakıncı, YDÜ Center of Excelence Merkezinin temel amacının bilgi ve birikimlerimizi üst üste yapılandırıp daha büyük başarılara imza atabilmek olduğunu belirterek sözlerini bir başka değişle küçük araştırma grup ve merkezleri olarak evler hatta apartmanlar yapabiliriz ve Center of excelence çatisi altında ise bu en küçük evleri birleştirerek gökdelen yapabiliriz dedi.