Prof. Dr. Selim ASLAN

İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Ankara’da yaptı. Daha sonra Almanya’da (Bremen) Almanca öğrendi ve Bremen’de başladığı işletme iktisat eğitimini bırakarak Veteriner Hekimlik eğitimini seçti. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesini 1983 yılında bitirdi. Frankfurt’a yakın Bad-Hersfeld kasabasında bir Veteriner Hekim Aile’nin yanında Asistan Veteriner Hekim olarak çalıştı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1987 yılında kendi yazığı bir projenin kabul edilmesi sonucu Avusturya Hükümetin’den aldığı bursla (ÖAD) başta proje çalışması ve arkasından doktora ve klinik alanında (büyük, küçük hayvan) Avustuya’da Prof.Dr.K. Arbeiter ile birlikte çalıştı.

Bu süreç içerisinde Münih, Giessen ve Berlin’de Fertilite ve Sterilite alanında kongrelerde bildiri sundu. 1992 ve 2011 tarihlerinde her biri iki ay olmak üzere değişik çalışma ve yöntemleri görmek üzere Amerika’da bulundu. 1992 yılında doçent ve 2000 yılında Profesör oldu. Bu süreç içerisinde birçok kez birlikte çalışmak üzere Viyana Veteriner Fakültesine davet edildi ve bu davetler sonucunda Türkiye ve Avusturya arasında bilimsel işbiliği olanakları çerçevesinde birçok çalışma yapıldı.

Almanya’nın birçok kentinde (Berlin, Münih, Giessen, Hannover, Leipzig) ve İsviçre, Avusturya, Slovenya, Belçika, Polonya, Macaristan, Almanya, Hollanda, İtalya…. gibi ülkelerde kendi ve asistanları ile birlikte birçok kongreye katıldı, ileri jinekolojik teknikler üzerine sunular yaptı. 1998 yılında Viyana Üniversitesinde misafir profesör olarak görev aldı. 1987 yılından başlayarak Viyana Veteriner Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Çiftliğinde Prof.Dr. K. Arbeiter’ın eşliğinde hem öğrenci eğitimi, araştırmalar ve sürü gelişim ve sağlığı alanında çalıştı, daha o dönemden başlayarak ultrasonografik tanıyı gebelik, siklus tayini ve embryonik ölümlerde uyguladı. DAAD Bursu ile Münih ve Hannover’de renkli doppler ile corpus luteum kan akışkanlığı üzerinde çalışmalar yaptı.

Halen Viyana Veteriner Üniversitesi Doğum , Jinekoloji, Androloji ve Suni Tohumlama , Zürich Üniversitesi Anatomi-Histoloji ve ayrıca Sığır Kliniği ile ve Türkiye’de ki değişik Fakültelerle birlikte bilimsel çalışmalarını uluslararası projeler bazında sürdürmektedir . Ayrıca değişik ülkelerde ve Türkiye’de “Reprodüktif Sürü İdaresi” alanında genel sürü sağlığının sağlanması, fertilite parametrelerinin iyileştirilmesi, etki eden etmenlerin belirlenmesi ve önlemler alınarak sağlıklı sürü yetiştirilmesi alanında 1989 yılından bugüne kadar çalışmaktadır.

Avusturya Veteriner Hekimler Odasının daveti ile “İneklerde Endometritis Tedavi Seçenekleri ve Yenilikler”, Prof.Dr. K. Arbeiter için düzenlenen kongrede “Köpeklerde Abort amacıyla Cabergolin kullanım ve Uygulmaları”, İsviçre’de davet üzerine “Kedi ve Köpekte güncel kontrasepsiyon yöntemleri” ve değişik davetlerde değişik ülkelerde bu konular üzerine konferanslar vermiştir. Almanya’da Prof.Hoffmann (Giessen), Prof.Dr.Leidl ve Stolla (Münih), Avusturya’da (Prof.Dr. K.Arbeiter, Prof.Dr. Schaefer-Somi, M.Drillich), İsviçre’de (Prof.Dr. H.Bollwein, Prof.Dr. Boos ve A.O. Prof.Dr. Kowalewski), Danimarka Kopenhagen (AO Prof.Dr. Sandra K. Georicke-Pesch ile çalıştı ve halen çalışmaktadır. Değişik ulusal ve impact factor bakımından Veteriner Doğum ve Jinekoloji Alanında en yüksek olan uluslararası dergilerde (Reproduction, Animal Reproduction Science, Theriogenology, Reprod Dom Anim) yayınları çıkmış ve halen yurtdışındaki ve Türkiye’de ki çalışma grubu ile birlikte yayın yapmaktadır. Ve bu dergilerin hepsinden “reviewer” olarak gelen yayınların değerlendirmesi için kendisine yayın gönderilmektedir. Birçoğu uluslararası olmak üzere 86 yayını vardır ve halen süren projelerden yeni yayınlar hazırlanmaktadır. Değişik ülkelerde katıldığı veya sunu yaptığı kongre sayısı elli’nin üzerindedir.

Çalışmalar genellikle uygulamayı açıklayıcı reprodüktif immünoloji, reprodüktif moleküler biyoloji veya anne yavru interaksiyonu ve uterus yangıları, abortus…… üzerine yapılmakta ve sürekli bu alanda değişik ülkelerde bilgi alış verişi olmaktadır. Sığırlarda ise “Corpus luteum kan akışkanlığı, endometritislerde yeni tanı yöntemleri ve hormonların uygulamada kullanımı, ekotekstür, Akupunktur ve Corpus luteum kan akışkanlığı, puerperium ” gibi konular üzerine yapılmaktadır. Köpeklerde kontrasepsiyon (çiftleşmenin engellenmesi, erken dönemde istenmeyen gebeliklerin medikal yöntemlerle bitirilmesi), doğum sonrası dönem, gebelik dönem patolojileri ve meme tümörü gibi birçok alanda uluslar arası düzeyde yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Yayınlarına “https://www.researchgate.net/profile/S_Aslan).” bilimsel iletişim sitesinden ulaşmak mümkündür.

Özel çalışma alanlarından biride alternatif tedavi metodlarıdır (Homöopathie ve Akupunktur) ve gerektiğinde tevdide bu yöntemlerini de kullanmaktadır. Alternatif tedavi teknikleri eğitimini Viyana Veteriner Üniversitesinde Prof.Dr.Kothbauer’den almıştır. Prof.Dr. Selim Aslan evli ve bir çocuk babasıdır. ESDAR (European Society for Domestic Animal Reproduction) üyesidir.