Araş. Gör. Hasan ANIT

1991 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlköğretimini Vadili İlkokulunda, orta ve lise öğretimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra 2009 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandı. 2015 yılında lisans eğitimini tamamlayıp aynı yıl Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır