Araş. Gör. Cansu BENAR

1992 yılında Magusa’da doğdu. İlköğretimini Yenierenköy İlkokulunda, orta ve lise öğretimini ise Erenköy Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2010 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandı. 2015 yılında lisans eğitimini tamamlayıp aynı yıl Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır.