Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S Teorik Uyg Toplam Kredi
UK ECTS
NEUVET 101 Anatomi I Z 3 4 7 5 7
NEUVET 103 Organik Kimya Z 2 2 2 4
NEUVET 105 Medikal Biyoloji Z 2 2 2 4
NEUVET 107 Veteriner Hekimliği Tarihi Z 1 1 1 2
TUR 101 Türk Dili Z 2 2 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi Z 2 2 2 2
ENG 101 Yabancı Dil I Z 4 4 4 5
COM 101 Bilgisayara Giriş Z 1 2 3 2 2
TOPLAM 16 6 23 19 28
NEUVET 141 Anatomi Preparatları Hazırlama Teknikleri S 2 2 1 2
NEUVET 143 Davranış Bilimleri S 1 1 1 2

Bahar Dönemi

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S Teorik Uyg Toplam Kredi
UK ECTS
NEUVET 102 Anatomi II Z 2 4 6 4 6
NEUVET 106 Histoloji-I Z 2 2 4 3 4
NEUVET 108 Medikal Botanik Z 1 1 1 3
NEUVET 110 Medikal Fizik Z 2 2 2 4
TUR 102 Türk Dili Z 2 2 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi Z 2 2 2 2
ENG 102 Yabancı Dil II Z 4 4 4 5
TOPLAM 15 6 21 18 27
NEUVET 142 Evcil Memelilerde Diseksiyon ve Eksenterasyon S 1 2 3 2 2
NEUVET 144 Işık ve Elektron Mikroskopisi ve Doku Hazırlama Teknikleri S 1 1 1 2

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S Teorik Uyg Toplam Kredi
UK ECTS
NEUVET 201 Anatomi III Z 2 4 6 4 6
NEUVET 203 Biyokimya I Z 2 2 4 3 4
NEUVET 207 Fizyoloji I Z 2 2 4 3 4
NEUVET 209 Genetik Z 1 1 1 2
NEUVET 211 Histoloji II Z 2 2 4 3 4
NEUVET 213 Mikrobiyoloji I Z 1 2 3 2 3
NEUVET 215 Viroloji I Z 1 2 3 2 3
NEUVET 217 Embriyoloji Z 2 2 2 4
TOPLAM 13 14 27 20 30
NEUVET 241 Egzersiz Fizyolojisi S 1 1 1 2
NEUVET 243 Evrim Biyolojisi ve Populasyon Genetiği S 1 1 1 2
NEUVET 245 Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri S 1 1 1 2
NEUVET 247 Biyoteknolojide Temel Biyokimyasal Teknikler ve Uygulama Alanları S 1 1 1 2

Bahar Dönemi

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S Teorik Uyg Toplam Kredi
UK ECTS
NEUVET 202 Biyokimya II Z 2 2 4 3 5
NEUVET 204 Fizyoloji II Z 3 2 5 4 6
NEUVET 206 Hayvan Davranışları Z 1 1 1 2
NEUVET 208 İmmunoloji Z 2 2 4 3 5
NEUVET 210 Mikrobiyoloji II Z 2 2 4 3 5
NEUVET 212 Viroloji II Z 3 3 3 5
TOPLAM 13 8 21 17 28
NEUVET 242 Kanatlı Fizyolojisi S 1 1 1 2
NEUVET 244 Ekoloji ve Çevre Biyolojisi S 1 1 1 2
NEUVET 246 Mikrobiyolojide Biyoteknoloji S 1 1 1 2
NEUVET 248 Viral Aşılar S 1 1 1 2

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S Teorik Uyg Toplam Kredi
UK ECTS
NEUVET 301 Entomoloji Z 1 2 3 2 3
NEUVET 303 Parazitoloji Z 1 1 1 2
NEUVET 305 Farmakoloji I Z 2 2 4 3 4
NEUVET 307 Hayvan Refahı Z 1 1 1 2
NEUVET 309 Patoloji I Z 2 2 4 3 4
NEUVET 311 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Z 3 3 3 4
NEUVET 313 Zootekni I Z 1 2 3 2 4
NEUVET 315 Agronomi Z 1 1 1 2
NEUVET 317 Topografik Anatomi Z 1 1 1 3
TOPLAM 13 8 21 17 28
NEUVET 341 Doku ve Organlar Arası Metabolik İlişki S 1 1 1 2
NEUVET 343 Patoloji Tanı Teknikleri S 1 1 1 2
NEUVET 345 Mikoloji S 1 1 1 2
NEUVET 347 Yem Katkı Maddeleri, Yem Mevzuatı S 1 1 1 2
NEUVET 349 Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği S 1 1 1 2

Bahar Dönemi

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S Teorik Uyg Toplam Kredi
UK ECTS
NEUVET 302 Epidemiyoloji Z 2 2 2 2
NEUVET 304 Helmintoloji Z 2 2 4 3 3
NEUVET 306 Farmakoloji II Z 2 2 2 2
NEUVET 308 Fizyopatoloji Z 1 2 3 2 2
NEUVET 310 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Z 2 2 2 2
NEUVET 312 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Z 2 2 4 3 3
NEUVET 314 Hayvan Islahı Z 1 1 1 1
NEUVET 316 Patoloji II Z 2 2 4 3 3
NEUVET 318 Protozooloji Z 2 2 4 3 3
NEUVET 320 Zootekni II Z 2 2 4 3 3
NEUVET 322 Biyoistatistik Z 1 2 3 2 2
NEUVET 324 Kliniğe Giriş Z 2 2 2 2
NEUVET 900 Zorunlu Yaz Stajı Z 0 0 0 0 0
TOPLAM 21 14 35 28 28
NEUVET 342 Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları S 1 1 1 2
NEUVET 344 Analitik Epidemiyoloji S 1 1 1 2
NEUVET 346 Spor Atlarında Performans Artırıcı Maddelerin Analizleri ve Önemi S 1 1 1 2
NEUVET 348 Laboratuar Hayvanı Yetiştiriciliği S 1 1 1 2
NEUVET 350 Egzotik ve Av Hayvanı Yetiştiriciliği S 1 1 1 2
NEUVET 352 Paraziter Zoonozlar S 1 1 1 2

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S Teorik Uyg Toplam Kredi
UK ECTS
NEUVET 403 Arı Hastalıkları Z 1 1 1 2
NEUVET 405 Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi Z 1 2 3 2 3
NEUVET 407 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Z 1 1 1 1
NEUVET 409 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Z 2 2 4 3 4
NEUVET 411 Nekropsi Z 1 2 3 2 2
NEUVET 413 Patoloji III Z 2 2 4 3 4
NEUVET 415 Su Ürünleri ve Hastalıkları Z 2 2 3 3 4
NEUVET 417 Süt Hijyeni ve Teknolojisi Z 1 2 3 2 3
NEUVET 419 Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı Z 1 1 1 2
NEUVET 421 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik Z 1 1 1 1
NEUVET 423 Toksikoloji ve Çevre Koruma Z 1 2 3 2 2
TOPLAM 15 14 29 22 28
NEUVET 441 Balık Hastalıkları Patolojisi S 1 1 1 2
NEUVET 443 Biyoteknolojinin Hayvan Beslemede Kull. S 1 1 1 2
NEUVET 445 Fermente Et ve Süt ürünleri S 1 1 1 2
NEUVET 447 Gıda İşletmelerinde Sanitasyon S 1 1 1 2
NEUVET 449 Hayvancılık İşlet. İşletme Yön. S 1 1 1 2
NEUVET 451 Met. Hast. Moleküler Mekn. S 1 1 1 2
NEUVET 453 Akvaryum Balıklarının Hastalıları S 1 1 1 2
NEUVET 455 Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Silahlar S 1 1 1 2
NEUVET 457 Sağlık Zabıtası S 1 1 1 2
NEUVET 459 Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri S 1 1 1 2
NEUVET 461 Kedi Köpek Yetiştiriciliği S 1 1 1 2
NEUVET 463 Devekuşu Yetiştiriciliği S 1 1 1 2
NEUVET 465 Vet. Nöroloji Nöroşirurji S 1 1 1 2

Bahar Dönemi

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S Teorik Uyg Toplam Kredi
UK ECTS
NEUVET 406 Cerrahi I Z 4 4 4 4
NEUVET 408 Doğum Bilgisi ve Jinekoloji I Z 4 4 4 4
NEUVET 412 Küçük Hayvan İç Hastalıkları I Z 4 4 4 4
NEUVET 414 Klinik I Z 16 16 8 8
NEUVET 420 Büyük Hayvan İç Hastalıkları I Z 2 2 2 4
NEUVET 900 Zorunlu Yaz Stajı Z 0 0 0 0 4
TOPLAM 14 16 30 22 28
NEUVET 442 Balıklarda reprodiktif biyotekn. uyg. S 1 1 1 2
NEUVET 448 Köpek ve Kedilerde Suni Toh.Tekn. S 1 1 1 2
NEUVET 452 Reprodüktif Biyotekn. ve Uyg. Alanı S 1 1 1 2
NEUVET 456 Fizik Tedavi Rehabilitasyon S 1 1 1 2
NEUVET 460 Karnivor. Gen. Organ Tümör. Klinik Yak. S 1 1 1 2
NEUVET 462 Yaban Hayvanı Hekimliği S 1 1 1 2
NEUVET 464 Dermatoloji S 1 1 1 2
NEUVET 466 Neonatoloji S 1 1 1 2
NEUVET 468 Doğum ve Jin. Alternatif Ted.Yönt. S 1 1 1 2

BEŞİNCİ YIL

1.Yarıyıl

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S Teorik Uyg Toplam Kredi
UK ECTS
NEUVET 501 Adli Veteriner Hekimlik Z 1 1 1 1
NEUVET 503 Ayak Hastalıkları ve Nal Tekniği Z 1 1 1 1
NEUVET 505 Cerrahi II Z 2 2 2 2
NEUVET 507 Diş Hastalıkları Ve Cerrahisi Z 1 1 1 1
NEUVET 509 Doğum Ve Jinekoloji II Z 3 3 3 3
NEUVET 511 Dölerme,Suni Tohumlama ve Androloji Z 2 2 2 2
NEUVET 513 Göz Hastalıkları S 1 1 1 1
NEUVET 515 Küçük  Hayvan İç Hastalıkları II Z 2 2 2 2
NEUVET 517 Büyük  Hayvan İç Hastalıkları II Z 2 2 2 2
NEUVET 519 Klinik II Z 16 16 8 8
NEUVET 521 Radyoloji Z 1 1 1 1
NEUVET 523 Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi Z 2 2 2 2
NEUVET 533 Anesteziyoloji – Reanimasyon Z 1 1 1 2
TOPLAM 19 16 35 27 28
NEUVET 525 Egzotik Hayvan İç Hastalıkları S 1 1 1 2
NEUVET 527 Küçük Hayvanlarda Davranış Bozuklukları S 1 1 1 2
NEUVET 529 Labaratuvar Verilerinin Klinik Yorumlanması S 1 1 1 2
NEUVET 531 Süt İnek..Meme Sağ.Kont.Prog. S 1 1 1 2

2.Yarıyıl

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S Teorik Uyg Toplam Kredi
UK ECTS
NEUVET 502    İntörn Eğitim Z 24 24 24 26
NEUVET 504    Klinik Dönem Ödevi Z 4 4 4 4
TOPLAM 28 28 28 30

Ders İçerikleri

NEUVET 101 Anatomi I
Temel anatomi terminolojisini vermek, evcil memeli ve kanatlıların hareket sistemlerinin morfolojik özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğretmek.

NEUVET 103 Organik Kimya
Biyokimya ve diğer meslek derslerine temel oluşturacak şekilde temel kimya prensiplerinin yanı sıra karbon içeren maddelerin yapı ve özelliklerinin anlaşılması için gerekli bilgi ve becerilerini kazandırmak.

NEUVET 105 Medikal Biyoloji
Öğrencilere tıbbi biyoloji ile ilgili organizma biyolojisi dahil olmak üzere molekülere kadar kapsamlı bir bilgi verilerek, sistemlerin tam spektrum ile ilgili ayrıntılı bir şekilde incelemek.

NEUVET 107 Veteriner Hekimliği Tarihi
Öğrencilerin, üniversiteye, fakülteye ve veteriner hekimliği mesleğine uyumunu sağlamak, Dünyada ve Türkiye’de veteriner hekimliğin tarihsel gelişimine – başka bir deyişle dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin bilgiler vererek meslek kimliğinin oluşumuna katkıda bulunmak ve veteriner hekimliğin geleceğine ilişkin öngörü oluşturmak.

TUR 101 Türk Dili
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel olarak Avrupa’da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali gibi), I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeleri, Mili Mücadele kapsamındaki kongreleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini, Kurtuluş Savaşı’ndaki cepheleri ve Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı, Milli Mücadele’de takip edilen Dış Politikayı ve son olarak 1923 Lozan Barış Antlaşması’nı açıklayıp yorumlayabilecektir.

ENG 101 İngilizce
Veteriner İngilizce terminolojisini kapsamlı bir şekilde öğrencilere bilgi vermektir.

COM 101 Bilgisayara Giriş
Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, sistemi kişiselleştirme ve yönetme, Yardımcı yazılımların tanıtımı: Arşivleme programları, ses/görüntü oynatıcı programlar, ekran kayıt programları vb. Kelime işlemci programlar: Metin ve sayfa düzenleme, Tablo, resim ve grafiklerle çalışma, form, mektup ve etiket oluşturma. Menü ve araç çubuklarının özelleştirilmesi. Makrolar ve ileri düzey uygulamalar. Elektronik tablolama programları: Elektronik tablolar, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle şablon oluşturma, grafik çizme, matematiksel, mantıksal ve metinsel işlemler yapma, makrolar, standart ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Veri sunum programları: Sunu oluşturma ve düzenleme. Ses, resim, müzik, film v.b nesneler ekleme. Animasyon ve özel efektler. Yayın tasarım programları: Bülten, broşür, kartpostal gibi tasarımlar; teknik diyagram ve çizim programları. Bilgisayar ve internette güvenlik; Bilgisayar ve Etik.

NEUVET 141 Anatomi Preparat Hazırlama Teknikleri
Anatomi dersinde kullanılacak pereperatlar öğrenciye hazırlatılır. Öğrencinin el yeteneği ve becerisi arttırılmaya çalışılır.

NEUVET 143 DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Davranış bilimlerine temel giriş amaçlanıyor.

NEUVET 102 Anatomi II
Evcil memeli ve kanatlıların iç organlarının normal şekil, yapı, tabii duruş ve komşu organlarla ilişkileri ile morfolojik özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğretmek.

NEUVET 106 Histoloji I
En küçük canlı birim olan hücrenin yapısal ve fonksiyonel özellikleri öğretilir. Hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu dokuların yapısal özelliklerinin evcil memeli ve kanatlılarda karşılaştırılmalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

NEUVET 108 Medikal Botanik
Veteriner Hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları.

NEUVET 110 Medikal Fizik
Hücre düzeyinden doku ve organ düzeyine kadar biyoelektrik olayların, dolaşım ve solunum sistemlerinin işleyişleri ile ilgili biyofizik temellerin anlaşılması ve hekimlik ile teknik disiplinler arası ilişki kurabilmek için gözlem ölçü ve teşhis araçlarının tanınması.

TUR 102 Türk Dili
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

AIT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

ENG 102 İngilizce
Veteriner İngilizce terminolojisini kapsamlı bir şekilde öğrencilere bilgi vermektir.

NEUVET 142 Evcil Memelilerde Diseksiyon Ve Eksenterasyon
Öğrencilere diseksiyon yapma becerisini kazandırmak.

NEUVET 201 Anatomi III
Evcil memeli ve kanatlıların iç organlarının normal şekil, yapı, tabii duruş ve komşu organlarla ilişkileri ile dolaşım ve duyu organlarının morfolojik özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğretmek.

NEUVET 203 Biyokimya I
Teorik ve klinik derslere temel oluşturacak şekilde, canlılığın devamında rol oynayan moleküllerin özelliklerini ve fonksiyonlarını belirlemek için gerekli olan temel biyokimya ile ilgili bilgilerin kazandırılması.

NEUVET 207 Fizyoloji I
Fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi,Beden sıvıları ve tampon sistemler, kan fizyolojisi,Sinir ve kas fizyolojisi.

NEUVET 209 Genetik
Genetik keşifler, moleküler tekniklerin ve uygulamaların tarihçesi gibi temel genetik, ayrıntılı bir topraklama ile öğrencilere sağlamaktır.

NEUVET 211 Histoloji II
Evcil hayvanlarda organizmayı oluşturan çeşitli sistemleri ve bu sistemleri oluşturan organların yapısal özellikleri ile yapı-fonksiyon ilişkilerini mikroskobik düzeyde öğreterek, türler arasında karşılaştırma ve yorum yapabilmesini sağlamak.

NEUVET 213 Mikrobiyoloji I
Bakterilerin geniş anlamda tanımlanması, temel fenotipik ve genotipik özelliklerinin öğrenciye aktarılması, bakterilerin laboratuvar tanısında kullanılan temel yöntemlerin öğrenciye verilmesi ve uygulamalarının yaptırılması ile birlikte temel mikrobiyolojik bilgilerin anlatılması ve öğrencilerin yorum yapabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

NEUVET 215 Viroloji I
Bir enfeksiyöz ajan olarak virusun geniş anlamda tanımlanması, yapısal ve enfektivite özelliklerinin belirlenmesi, konak sistemlerin tanımlanması, virus enfeksiyonlarının organizmadaki gelişim şekillerinin, viruslara karşı oluşan immun cevabın ve virus enfeksiyonlarının tanısında kullanılan tekniklerin anlatılması amaçlanmıştır.

NEUVET 217 Embriyoloji
Döllenmeyle başlayan, kanatlılarda kuluçkadan çıkış ve memelilerde doğum öncesi yaşamı incelemek; canlılar arasındaki gelişimsel farklılıklarnı belirlenmesi amaçlanmaktadır.

NEUVET 241 Egzersiz Fizyolojisi
Radyasyonun canlı hücreler üzerinde etkisi, İzin verilen maksimum radyasyon dozları, Radyasyon ölçme yöntemleri, Radyasyon kontrol önlemleri, Radyasyona karşı zırhlanma, Radyasyonla çalışan yerlerin planlanması ve çalışırken donanım, Koruyucu giysiler, Radyasyondan korunma yöntemleri.

NEUVET 243 Evrim Biyolojisi Ve Populasyon Genetiği
Evrim teorisinin temel ilkeleri ve türleşme ve evrim yol nüfus genetiği ve doğal seleksiyon mekanizmalarıyla öğrencilere tanıtmak.

NEUVET 245 Veteriner hekimliği ve toplum ilişkileri
Öğrencilere iletişim becerileri, kitle iletişim araçlarının kullanımı ve iyi veteriner hekimliği uygulamaları hakkında bilgi vererek meslektaşları, hasta sahipleri ve toplumla olan ilişkilerine katkı sağlamak.

NEUVET 202 Biyokimya II
Canlı organizmanın düzenli çalışmasını sağlayan hormonlar ve etki mekanizmaları, karbonhidrat, lipid, protein metabolizmalarına ait temel mekanizmalar, metabolik olaylar, biyolojik olayların meydana gelmesinde kofaktör olarak görev yapan vitaminler ile ilgili temel bilgileri kazandırmak.

NEUVET 204 Fizyoloji II
Farklı hayvanlarda beslenme fizyolojisi ile mide-barsak fonksiyonunun genel kuralları, sindirim olaylarının öğrenilmesi,Solunum, boşaltım, üreme organlarının görevleri ve sinirsel denetimlerinin öğrenilmesi.Kardiyovasküler sistemin yapı ve görevlerinin öğrenilmesi. Hormonal denetim sisteminin fonksiyonlarının öğrenilmesi. Beden ve Çevre Isısı İlişkileri ve duyu organlarının yapı ve görevlerinin öğrenilmesi.

NEUVET 206 Hayvan Davranışları
Evcil hayvanların davranışları ve bu davranışları oluşturan mekanizmalarla ilgili teorik bilgilerin öğrencilere aktarılması.

NEUVET 208 İmmunoloji
Öğrenciye İmmunoloji’ ye yönelik temel bilgilerin kazandırılması.

NEUVET 210 Mikrobiyoloji II
Veteriner Hekimlikte önem arz eden bakteriyel hastalıklara yönelik bilgileri öğrenciye kazandırmak.

NEUVET 212 Viroloji II
Bu derste bölge ve/veya ülkede değişik hayvan türlerinde görülen viral enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonların etiyolojik, epidemiyolojik patogenez, klinik ve diagnostik özelliklerinin ve profilaktik alternatiflerin öğrencilere aktarılması amaçlanmıştır.

NEUVET 242 Kanatlı Fizyolojisi
Kanatlı hayvanlarda; kanın yapısı, kan hücreleri ve işlevi, kardiovasküler system, bazal metabolizma hızı, sindirim ve emilim fizyolojisi, boşaltım sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi, hormonlar, dişi ve erkek üreme sistemleri, yumurta oluşumu, ısı mekanizması ve göç konularının anlatılması amaçlanmıştır.

NEUVET 244 Ekoloji ve çevre biyolojisi
Ekoloji ve çevre biyolojisi temel ilkeleri öğrencilere tanıtmak. Öğrencilere sağlıklı ve verimli bir ortam işleyişinde ekosistemlerin rollerini vurgulamak.

NEUVET 248 Viral Aşılar
Aşının tanımı, temel immünolojik bilgiler, aşı çeşitleri: Konvansiyonel aşılar ve Viral hastalıklara ilişkin bilgilendirme,ticari aşı tercihleri ve uygulamalar kriterleri, mevzuat,Kuduz, BVDV, rotavirus, coronavirus aşıları , IBR ve diğer solunum sistemi enfeksiyonları etkenleri, PI-3,BRSV, adenovirus, Sığır vebası, PPR, koyun-keçi çiçek,mavidil, kedi, köpek ve atların viral hastalıklarına ilişkin aşılar hakkında bilgilendirme amaçlanmıştır.

NEUVET 301 Entomoloji
Sığır, koyun, keçi, at, eşek, kedi, köpek, domuz ve kanatlı hayvanlarda parazitlenen artropod türlerini, gelişmelerini neden oldukları hastalıkların konak organizmasında meydana getirdikleri bozuklukları, epidemiyolojileri, teşhis, tedavi ve korunma yöntemlerini öğretmek ve uygulama becerisini kazandırmak. Zoonoz hastalıklara neden olan vektörleri tanıtmak.

NEUVET 303 Parazitoloji
Protozooloji, Helmintoloji ve Artropodoloji dersleri öncesi öğrencilere, parazitolojik terimleri, parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini, genel olarak parazitlerin bulaşma yolları, üreme, gelişme, neden oldukları zararlar ve paraziter hastalıklardan korunma yollarını öğreterek kazandırılması.

NEUVET 305 Farmakoloji I
Farmakoloji I dersi genel farmakoloji ve özel farmakolojinin konularının bir kısmını içermektedir. Genel farmakolojinin amacı vücut sistemlerine etkiyen ilaçların kaynakları, etkileri, kullanılışı ve dozları konularında öğrenciyi bilgilendirmek, doğru ve bilinçli ilaç kullanım becerisini kazandırmak ve özel farmakolojinin temelini oluşturan bilgileri kazandırmaktır. Özel farmakoloji bölümünde ise kemoterapötiklerin kapsamına giren ilaçların etkileri, kullanılışı ve dozları hakkında öğrencilere gerekli bilgileri sağlamayı; doğru ve bilinçli ilaç kullanımının öğretilmesini amaçlar.

NEUVET 307 Hayvan Refahı
Öğrenciye Hayvan refahı konusunda gerekli-yeterli bilginin verilmesi, çiftliklerde, naklillerde ve kesimde hayvan refahı kriterlerinin ve stratejilerinin öğretilmesi. Hayvan refahının sağlanmasına ilişkin kanun ,yönerge ve sorumlulukları yorumlar. Hayvan refahının fizyolojik parametrelerle ilişkisini öğretir. Hayvan refahı sorunlarını irdeler. Hayvan refahına ilişkin tanım ve kavramları öğretir. Hayvan refahı ve hayvan davranışları arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Çiftlik hayvanlarında refah prensiplerini öğretir.

NEUVET 309 Patoloji I
Hastalıkların temelinde yatan etiyolojik faktörler ve mekanizmalar ile zedelenme, yangı ve neoplazi kavramlarını öğrenerek, tanıma ve ayırt etme ve bunları sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisini kazandırmaktır.

NEUVET 311 Yem Hijyeni ve Teknolojisi
Besin maddelerinin sindirimi, metabolizması ve vücutta kullanımının hayvan türlerine göre incelenmesi, hayvan beslemede kullanılan yem maddelerinin özelliklerinin, yem işleme yöntem ve teknolojilerinin öğretilerek bu bilgilerle donatılmış Veteriner Hekimlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

NEUVET 313 Zootekni I
Çiftlik hayvanlarının çeşitli özelliklerini, hayvan yetiştiriciliğini, verim ve genetik özelliklerini temel teşkil edecek bilgileri öğretmek.

NEUVET 315 Agronomi
Hayvan beslenmesinde önemli bir yeri olan kaliteli kaba yemin ana kaynaklarından birisi de tarla tarımı içerisinde yem bitkileri üretimidir. Bu dersin temel amacı Veteriner Hekim öğrencilerine yem bitkileri türlerini tanıtmak, bu türlerin yetiştirme tekniklerini öğretmektir.

NEUVET 317 Topoğrafik Anatomi
Evcil memeli hayvan vücudunu, I. ve II. Eğitim ve Öğretim yılında verilen sistematik anatomi yerine, yapıların bulunduğu bölgelere (regio) göre ele alıp hayvan türleri arasında karşılaştırmalı olarak incelemek ve Veteriner Hekim adaylarının klinik tanı, operasyon ve genel eksenterasyon uygulamalarında pratik bilgiler kazanmasını sağlamaktır.

NEUVET 345 Mikoloji
Bazı mikotik ajanlar, mantar-çevre, mantar-konak ilişkileri, kemoterapötik ve dezenfektan ve mikrobiyolojik tanı yöntemlerinin karakteristik özellikleri konusunda nitelikli öğrenciler yetiştirmek.

NEUVET 347 Yem Katkı Maddeleri, Yem Mevzuatı
Yem katkı maddesi kavramı ve bu kavram kapsamında kullanılan katkıların öğretilmesi. Yem katkı maddelerinin kullanım amaçlarının, etki mekanizmasının, kullanım koşulları ve şeklinin öğretilmesi. Bilimsel hayvan besleme ve modern / entansif hayvancılık içinde yem katkı maddesi kullanımının öneminin kavratılması. İşletmenin yem maliyeti içinde yem katkı maddesi kullanımı ile artan verim arasındaki ekonomik ilişkilerin açıklanması.

NEUVET 302 Epidemiyoloji
Öğrenciye hayvan popülasyonlarında infeksiyöz hastalıkların ortaya çıkışı, seyri, yayılması, popülasyonlar arasında bulaşması, hayvan popülasyonlarında bu tip hastalıkların tanısı, ve kontrolü ve eradikasyonu hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

NEUVET 304 Helmintoloji
Sığır, koyun, keçi, domuz, at,eşek, kedi, köpek ve kanatlı hayvanlarda parazitlenen helmint türleri, gelişmeleri, epidemiyolojileri, patojeniteleri, teşhiş, tedavi ve konakların korunmaları alanlarında beceri kazandırmaktır. Ders sonunda bu dersi alan öğrencilerin; Ruminant, domuz, tektırnaklı, kedi, köpek ve kanatlı hayvanlarda parazitlenen helmintleri tanıması. Ruminant, domuz, tek tırnaklı, karnivor ve kanatlılarda parazitlenen trematod,cestod ve nematodların gelişmelerini öğrenmesi. Helmintlerin ergin ve larval dönemlerinin konaklarda oluşturdukları patojeniteleri ve klinik belirtileri öğrenilmesi. Helmintlerin neden oldukları hastalıklardan ileri gelen ekonomik kayıpları öğrenilmesi. Helmint enfeksiyonlarının canlı ve ölü hayvanlardaki teşhis yöntemlerini öğrenmesi ve bunları uygulaması hedeflenmektedir.

NEUVET 306 Farmakoloji II
Sindirim sistemi ilaçları, topikal ilaçlar, nutrisyonel farmakoloji ve kemoterapi kapsamında ilaçların etkileri, kullanılışı ve dozları hakkında öğrencilere gerekli bilgileri sağlamayı; doğru ve bilinçli ilaç kullanımının öğretilmesini amaçlar.

NEUVET 310 Gıda Hijyeni ve Kontrolü
Öğrencilere gıda kimyası, gıdalarda bulunan sağlık riskleri, gıda mikrobiyolojisi, mikrobiyal kontaminasyon kaynakları, mikroorganizmaların gıdalarda gelişimini etkileyen faktörler, gıda kaynaklı bakteriyel infeksiyon ve intoksikasyonlar, gıda muhafaza ilkeleri ile su ve hayvansal orijinli gıda maddelerinin hijyeni, hayvansal orijinli gıdaların bileşimi ve mikrobiyolojik orijinli bozuklukları hakkında bilgi kazandırmaktır.

NEUVET 312 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Hayvanların beslenmesinde kaba ve konsantre yem ham maddelerinin kullanımı ile hayvan türlerine göre beslemenin temel kurallarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ruminant, tavuk, hindi, bıldırcın, kedi, köpek, domuz, at, rodentler ve bazı egzotik hayvanların temel beslenme prensipleri öğretilerek yem maddeleri ve hayvan beslenmesi konusunda bilgi kazandırılması hedeflenmektedir.

NEUVET 314 Hayvan Islahı
Öğrenciye Sığır, koyun, keçi ve tavuk gibi hayvan türlerinde gelecekte gerçekleşmesi beklenen yetiştirme ve pazar koşullarında en yüksek kazancı sağlayacak genotipik değerlere sahip hayvanların geliştirilmesine yönelik bilgilerin öğrencilere öğretilmesi.

NEUVET 316 Patoloji II
Evcil hayvanlarda sindirim, solunum ve sinir sistemlerine ait organların kongenital anomalileri, dolaşım bozuklukları, yangıları, enfeksiyöz ve paraziter hastalıkları ile tümörlerinin organ sistemleri düzeyinde incelenmesi ve bu patolojilerin oluşum mekanizmaları ile yapmış oldukları makroskobik ve mikroskobik değişikliklerin öğrenciye öğretilmesi. Dersin sonunda öğrencinin bu sistemlere ait organların hastalıklarını kavraması ve bu hastalıkların sözlü ve yazılı olarak ifade edilmesi teşhis, tedavi ve profilaksisi konularını anlayabilmesi için gerekli alt yapının kendisine kazandırılması hedeflenmektedir.

NEUVET 318 Protozooloji
İnsan, sığır, koyun, keçi, köpek, kedi, domuz ve kümes hayvanlarında enfeksiyon oluşturan protozoonların identifikasyonları, neden oldukları hastalıkların teşhis, tedavisi, koruma ve kontrol yöntemlerini öğretmek ve uygulama becerisini kazandırmak. Ders sonunda bu dersi alan öğrencilerin; Hayvan ve insanlar için sorun olan parazit protozoonlarının identifikasyonlarını cins veya gerektiğinde tür düzeyinde yapabilmesi. Önemli protozoon enfeksiyonlarının teşhisinde klinik, laboratuvar ve nekropsi bulgularını doğru şekilde yorumlayabilmesi. Teşhis edilen hastalığın prognozu hakkında bilgiye dayalı yorum yaparak,tedavinin gerektiği durumlarda doğru terapotikleri seçebilmesi. Salgınlar şeklinde seyreden protozoon hastalıklardan korunma ve kontrol yöntemlerini bilmesi hedeflenmektedir.

NEUVET 320 Zootekni II
Çiftlik hayvanlarında bakım , yönetim, verim özellikleri ve genetik ilerleme ile ilgili konuların işlenmesi.

NEUVET 322 Biyoistatistik
Öğrencilere güvenle, kendi araştırma tasarlayıp uygun istatistiksel yöntemleri içeren ve yayımlanan araştırma sonuçlarını analiz sağlayan gerekli bilgiyi sağlamak. Ayrıca, öğrencilerin veri ve analiz sonuçlarını sunulmasına ilişkin en iyi uygulamalar sağlayacaktır.

NEUVET 324 Kliniğe Giriş
Klinik dersleri başlarken hayvana yaklaşma, zapt – ı rapt yöntemleri ile klinik muayene yöntemleri hakkında temel bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak aktarılmasıdır. Bu amaçla İç Hastalıkları, tüm sistem muayenelerinin temel prensiplerini; Doğum ve Jinekoloji, dişi genital sistem muayenelerinin temel prensiplerini; Cerrahi, operasyon ve dış hastalıklarına girişin temel prensiplerini öğrenciye aktarmaktadır. Öğrencinin kazandığı bu bilgileri ilerideki eğitim dönemlerinde ve mesleki yaşamında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

NEUVET 403 Arı Hastalıkları
Temel arıcılık ve yetiştiricilik kriterlerini bilen ve uygulayan, arı hastalıkları ve zararlılarını tanıyan, teşhis ve sağıtımlarını yapabilecek beceriyi kazandırmak.

NEUVET 405 Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi
Öğrenciye, et muayenesi kısmında mezbahaların yapısal özellikleri, kasaplık hayvanların nakli, kasaplık hayvanların kesim yöntemleri, sistematik et muayenesi, et muayenesinde saptanan bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklar, patolojik değişiklikler ve yasal hükümler çerçevesinde verilecek kararların öğretilmesi, et ürünleri teknolojisi kısmında ette kesim sonrası görülen postmortal değişiklikler, etlerin muhafaza yöntemleri, et ürünlerinin üretim teknolojilerinin, et işlek yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

NEUVET 407 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Öğrenciye temel ekonomik kavramlar bunun hayvancılık ekonomisi ile ilişkileri Hayvancılık işletmelerinin yapısı ve seçim yerlerinin ekonomik özelliklerini, hayvansal ürünlerde arz talep ilşkilerini , hayvancılık sektöründe pazarlama ve örgütlenmeyi öğretir.

NEUVET 409 Kanatlı Hayvan Hastalıkları
Kümes hayvanlarının enfeksiyöz hastalıklarının tanımlanması, kümes hayvanlarında görülen bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıklarının etiyoloji, epidemiyoloji, semptom, laboratuvar teşhis, tedavi yöntemleri, korunma kontrol yöntemleri hakkında genel bilgilerin verilmesi. Saha ve laboratuvar şartlarında teşhise yönelik uygulamalar hakkında bilgilerin verilmesi. Kanatlı hayvan hastalıklarının laboratuvar tanısında kullanılan temel yöntemlerin öğrenciye verilmesi ve uygulamalarının yaptırılması, kanatlı hayvanlarının korunmasında aşılamanın önemi, uygulama yolları ve aşı takiplerinin izlenmesine yönelik temel bilgilerin verilmesi ve öğrencilerin yorum yapabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

NEUVET 411 Nekropsi
Büyük ve küçük ruminantlar, karnivor, tek tırnaklılar, kanatlı hayvanları ve deney hayvanlarının nekropsisinde uygulanması gereken genel prensipler ve teknikler anlatılacaktır. Öğrencinin tekniğine uygun nekropsi yapma, numune alma saklama ve gönderme yöntemlerini öğrenmesi ve nekropsi bulgularını yorumlama yeteneğini kazanması hedeflenmektedir.
Nekropsi yöntemlerinin teorik derslerdeki bilgi birikimi, kaynak kitaplar ve görsel materyallerden yararlanılarak rutin materyal üzerinde öğrenci tarafından bizzat uygulanıp tüm postmortal değişimlerin, enfeksiyöz hastalıklar, toksikasyonlar, travmalar veya patolojik durum değişiklikleri gibi farklı durumlarda yine öğrenci tarafından tespit edilip yorumlanması ve gerekli görüldüğü taktirde diğer anabilim dallarında uygulanan analiz yöntemlerinden faydalanıp ölüm sebebinin saptanması hedeflenir. Ayrıca belirli sayıda öğrenciye, her hafta nekropsi salonunda küçük hayvan nekropsisi veya kanatlı hayvan nekropsisi ve piyes demonstrasyonu yaptırılır.

NEUVET 413 Patoloji III
Evcil hayvanların kardiyovasküler, hemopoetik, üriner sistem, dişi ve erkek genital sistem, kas ve deri sistemlerine ait organların kongenital anomalileri, dolaşım bozuklukları, yangıları, enfeksiyöz ve paraziter hastalıkları ile tümörlerinde etiyoloji, patojenez, makroskobik ve mikroskobik değişimlerin öğretilmesi amaçlanır. Dersin sonunda öğrencinin bu sistemlere ait organların hastalıklarını kavraması ve bu hastalıkların teşhis, tedavi ve profilaksisi konularını anlayabilmesi için gerekli alt yapının kendisine kazandırılması, bu sistemlere ait lezyonları tanıyıp sözlü ve yazılı olarak ifade etmesi hedeflenir. Öğrencilere her hafta aşağıda belirtilen konularda makroskobik slayt gösterimi, taze veya tespit edilmiş doku ve organ örneklerinin gösterimi ve mikroskobi uygulaması yaptırılır.

NEUVET 415 Su Ürünleri ve Hastalıkları
Öğrencilere su ürünleri yetiştiriciliğinin temel prensipleri konusunda bilgi verilerek, öğrencilerin yetiştiriciliği yapılan balıkların bakteriyel, viral, fungal, paraziter ve neoplastik hastalıkları, nutrisyonel ve metabolik bozuklukları ve toksikasyonlarında etiyoloji, epizootiyoloji, patojenez, laboratuvar teşhisi ile koruma ve kontrolü konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

NEUVET 417 Süt Hijyeni ve Teknolojisi
Öğrenciye, süt kimyası, süt mikrobiyolojisi, süt ve ürünleri ile bulaşan hastalıklar, süte bulaşan yabancı maddeler, sağlıklı ve hijyenik süt eldesi, süt ürünlerinin üretim teknolojileri, kalite kontrol uygulamaları, ilgili yasal düzenlemeler ile süt işletmelerinde sanitasyon, konularında beceri kazandırmak ve ilerideki eğitim dönemlerinde ve mesleki yaşamında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

NEUVET 419 Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı
Öğrenciye, veteriner hekimin çevre ve halk sağlığındaki rolü,çiftlikten sofraya gıda güvenliği, zoonoz hastalıklarda kontrol-koruma ve yasal düzenlemeler, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri ve kimyasal kaynaklı besin zehirlenmeleri, gıda üretim ve satış yerlerinde bulunması gereken özellikler, başlıca çevre kirleticileri ve halk sağlığı açısından önemi, doğal denge ve canlılar üzerindeki etkileri ile çevrenin ve canlıların sağlığının korunması ve önlemleri konularında bilgi kazandırılması hedeflenmektedir.

NEUVET 421 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik
Veteriner hekimlerin yasal görev, yetki ve sorumlulukları hakkında yeterli bilgiyi vermek ve öğrencileri veteriner hekimliği mevzuatına oryante etmek. Veteriner hekimliği alanında deontoloji ve etik konusunda gerekli-yeterli bilginin verilerek mesleki karar alma süreçlerine katkı sağlamak.

NEUVET 423 Toksikoloji ve Çevre Koruma
Zehir kavramı, kaynakları, zehirlerin özellikleri, hayvanlarda zehirlenme nedenleri, etkileri, emilimi, vücutta dağılımı, biyotransformasyon, atılımı, zehirlenmelerin semptomları, tanısı, zehirlenmelerden korunma ve tedavi konularındaki bilgilerin kazandırılmasıdır.

NEUVET 461 Kedi-Köpek Yetiştiriciliği
Köpek ve kedi yetiştiriciliği, davranışları,ırkları,barınakları,üremesi ve evciltilmesi konularını öğretir.

NEUVET 406 Cerrahi
Öğrenciye küçük hayvan, büyük hayvan ve ekzotik hayvan hekimliğinde temel olan genel cerrahi teorik bilgisi edindirmek yanında özel sistem hastalıklarına ilişkin cerrahi teorik bilgisi vermek ve dersin sonunda edinilen teorik bilgilerin ışığında, öğrencileri klinik uygulamalarla destekleyerek, hem eğitim hem de ileri meslek dönemlerinde bu beceriyi kazandırmak amaçlanmıştır.

NEUVET 408 Doğum Bilgisi ve Jinekoloji
Doğum ve jinekolojinin sahadaki uygulamasında kullanılacak yöntem ve aletleri tanıtmak, obstetrik ile ilgili konularda pratisyen veteriner hekime gerekli ölçüde hakim olmasını sağlamak ve öğrencinin daha sonra alacağı doğum, jinekoloji, reprodüksiyon, meme hastalıkları ve biyoteknoloji gibi dersler için anatomo-fizyolojik ve klinik altyapı oluşturmak.

NEUVET 412 İç Hastalıkları
Küçük hayvanlarda sık karşılaşılan önemli hastalıkları tanımlayabilmek, doğru ilaç ve yöntemleri seçerek tedavi edebilmek, gerekli profilaktik yaklaşımlarda bulunabilmek ve hasta sahibi, meslektaş ve sorumlu otoritelerle etkin iletişim kurabilmeyi; hedef kitleyi uygun bir şekilde dinleyebilmeyi öğretmektir. Küçük hayvan iç hastalıklarının temel konuları üzerine yapılandırılan ders, öğrencilerin bilgilerini sürekli olarak yenileme gereksinimi duymalarını sağlamayı hedefler.

NEUVET 414 Klinik
Öğrencilere klinik bilimleri alanında deneyim ve beceri kazandırmak, klinik alanında karşılaşacağı problemleri çözme yeteneğini ve bilgisini artırmak, hasta, hasta sahibi ve hekim ilişkisini öğretmek, nekropsi yaparak ve rapor yazarak bulguları sözlü ve yazılı ifade etme becerisini geliştirmek.

NEUVET 420 Büyük Hayvan İç Hastalıkları I
Öğrenciye sığır, koyun, keçi, at ve domuzların sindirim sistemi, dolaşım sistemi, kan ve kan yapan organlar ile solunum sisteminde görülen enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz hastalıkları öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin yukarıdaki konularla ilgili hastalıkların ayırıcı tanılarını göz önünde bulundurarak klinik düzeyde tanı koyabilme, tedavilerini yapabilme ve koruyucu önlemleri alabilmelerini öğrenmeleri beklenmekte ve mesleki yaşamlarında da bunları uygulamaları hedeflenmektedir.

NEUVET 462 Yaban Hayvanı Hekimliği
Öğrenciye vahşi hayvanların bakım, beslenme koşulları, zapt-ı rapt, muayene ve örnek alma yöntemleri ile önemli hastalıkları, tanı – tedavi prosedürleri, ilaç uygulama teknikleri ve rehabilitasyonlarına ilişkin bilgi vermektir.

NEUVET 501 Adli Veteriner Hekimlik
Gerek mahkeme, gerekse şahıslarla ilgili Veteriner Hekimliği ilgilendiren adli sorunlarda var olan problemi tarafsız bir şekilde aydınlatmak için gerekli mesleki bilgilerin aktarımını nasıl yapılacağının ve adli bir olguya nasıl yaklaşılması gerektiğinin vurgulanması.

NEUVET 503 Ayak Hastalıkları ve Nal Tekniği
Bu dersin amacı atlarda ve çiftlik hayvanlarında ayak ve tırnak sağlığı, bakımı, hastalıkları, sağaltımları ve korunma ile atlarda nal hazırlama ve çakma tekniği hakkında bilgiler vererek, ayak hastalıklarına bağlı ekonomik kayıpları en aza indirmek için gerekli teknik ve uygulamalı temel bilgiler kazandırmaktır.

NEUVET 505 Cerrahi II
Öğrenciye küçük hayvan, büyük hayvan ve ekzotik hayvan hekimliğinde temel olan genel cerrahi teorik bilgisi edindirmek yanında özel sistem hastalıklarına ilişkin cerrahi teorik bilgisi vermek ve dersin sonunda edinilen teorik bilgilerin ışığında, öğrencileri klinik uygulamalarla destekleyerek, hem eğitim hem de ileri meslek dönemlerinde bu beceriyi kazandırmak amaçlanmıştır.

NEUVET 507 Diş Hastalıkları ve Cerrahisi
Öğrenciye küçük hayvan hekimliğinde temel olan dş hastalıkları teorik bilgisi edindirmek yanında cerrahi teorik bilgisi vermek ve dersin sonunda edinilen teorik bilgilerin ışığında, öğrencileri klinik uygulamalarla destekleyerek, hem eğitim hem de ileri meslek dönemlerinde bu beceriyi kazandırmak amaçlanmıştır.

NEUVET 509 Doğum ve Jinekoloji II
Sahada doğum, jinekoloji ve reprodüksiyon ile ilgili müdahaleleri yapabilecek hekimler yetiştirmek.

NEUVET 511 Dölerme,Sun’i Toh.ve Androloji
Androloji, reprodüksiyon ve suni tohumlama ile ilgili spesifik bilgileri öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak kazandırmak.

NEUVET 513 Göz Hastalıkları
Öğrenciye küçük hayvan, büyük hayvan ve ekzotik hayvan hekimliğinde klinikte önemli bir yer kapsayan GÖZ HASTALIKLARI’ nın teşhis, ayırıcı teşhis, tedavi ve sistemik hastalıklarla olan ilişkilerini öğretmek amaçlanmaktadır. Dersin sonunda edinilen teorik bilgileri (pratik klinik uygulamalarla destekleyerek), hem eğitim döneminde hem de ileri meslek dönemlerinde de kullanabilme becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.

NEUVET 515 Küçük Hayvan İç Hastalıkları II
Küçük hayvanlarda görülen kardiyoloji, endokrinal sistem, dermatoloji ve immun ilişkili hastalıklar ve sinir sistemi hastalıkları ile onkolojik hastalıkların fizyoloji, fizyopatoloji, tanı ve tedavilerine ilişkin ileri düzeyde bilgi vermenin yanı sıra, belirtilen konulardaki yenilikler ve gelişmeleri aktarmayı hedefler. Öğrencilerin katılımı ile güncel literatür bilginin irdelenmesi ve öğrencilerin ilgi duydukları konularda seminer vererek derse katılımın maksimum düzeyde tutulması amaçlanır.

NEUVET 517 Büyük Hayvan İç Hastalıkları II
Sığır, koyun, keçi, domuz ve atların metabolizma hastalıkları, mineral ve iz element yetersizliği, üriner system, deri hastalıkları, sinir sistemi ve zoonoz hastalıklar ve önemli zehirlenmeler alanında bilgi kazandırmak.
Öğrencilerin bu türlerde; farklı sistemlerde görülen hastalıkları tanımak, laboratuar bulgularını da değerlendirerek ayırıcı tanılarını yapabilmelerini sağlanacaktır. Hastalıklarda uygun ve etkili tedavi yöntemlerini öğretmek, hastalıkların profilaksi yöntemlerini öğreterek, koruyucu hekimlik hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

NEUVET 519 Klinik II
Uygulama.

NEUVET 521 Radyoloji
Bu dersin amacı öğrenciye radyoloji hakkında temel bilgiler sağlayarak onları klinik hekimliğine hazırlamaktır. Öğrencinin temel radyografi tekniklerinden haberdar olması ve hastalık tanısı koyabilecek kadar röntgen filmini değerlendirebilmesi hedeflenir.

NEUVET 523 Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi
Ortopedi ve Travmatoloji’nin önemli konularını öğretmek, hastalıkları tanımlamak, hastalıkların klinik belirtilerine, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve sağaltımına ilişkin pratisyen düzeyinde bilgileri vermek, takiben öğrendiklerini beceriye dönüştürmektir.

NEUVET 533 Anesteziyoloji-Reanimasyon
Öğrenciye küçük hayvan, büyük hayvan ve ekzotik hayvan hekimliğinde temel anesteziyoloji bilgisi edindirmek yanında, elektif cerrahi dışındaki özel sistem hastalıklarında uygulanacak anestezik ajanları ve tekniklerini öğretmek, veteriner hekimlik acil ve reanimasyon eğitimi vermek, dersin sonunda edinilen teorik bilgilerin ışığında, öğrencileri klinik uygulamalarla destekleyerek, hem eğitim hem de ileri meslek dönemlerinde bu beceriyi kazandırmak amaçlanmıştır.

NEUVET 525 Egzotik Hayvanların İç Hastalıkları
Popüler egzotik kuş, sürüngen ve rodentlerin bakım ve beslenme koşulları, zapt-ırapt, muayene ve örnek alma yöntemleri ile önemli hastalıkları, tanı – tedavi prosedürleri ve ilaç uygulama teknikleri hakkında öğrencilere bilgi vermektir.

NEUVET 527 Küçük Hayvanlarda Davranış Bozuklukları
Günümüzde giderek artan kedi ve köpek populasyonunun ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumla ilişkilerini düzenlemek için hekimler tarafından bilinmesi zorunlu olan hayvan davranışları ve bozukluklarının saptanması, ilaç ve davranış modifiksayon yöntemleri ile tedavi edilmesi, davranış problemleri oluşmadan profilaktik önlemleri almayı ve barınaklarda ortaya çıkabilecek veya sahiplendirilmeye engel teşkil edebilecek davranış problemlerini ve çözümlerini öğretmeyi amaçlar.

NEUVET 529 Labaratuvar Verilerinin Klinik Yorumlanması
Öğrenciler; Belirli araştırmalar için uygun test türlerini seçme ve sonuçlarını yorumlama, normal olmayan labaratuvar değerlerinin genel sebeplerini saptama, hatalı negatif veya hatalı pozitif labaratuvar sonuçlarına sebep olabilecek durumlar, normal olmayan labaratuvar değerlerinin klinik önemi açısından değerlendirilmesi, çeşitli hastalık durumlarını izlemek için klinik laboratuvar verilerinden yararlanma yetisine sahip olabileceklerdir.

NEUVET 531 Süt İneklerinde Meme Sağlığı Kontrol Programları
Meme hastalıkları ve kontrolü için anatomo-fizyolojik ve klinik altyapı oluşturmak.

tercih robotu