Zootekni Anabilim Dalı

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Zootekni Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalından Fakültemizde görevlendirilen Prof. Dr. Ceyhan ÖZBEYAZ (Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Necmettin ÜNAL, Prof. Dr. Fatih ATASOY, ve Yrd. Doç. Dr. Banu YÜCEER’in katkıları ile kurulmuştur.

Zootekni, hayvancılık alanındaki tüm gelişmeleri uygulamaya aktaran bir bilim dalıdır. Bu bağlamda; Zootekni Anabilim Dalı sığır, koyun, keçi, at, domuz gibi çiftlik hayvanları yanında başta broyler ve yumurta tavuğu olmak üzere bıldırcın, keklik, sülün, pekin ördeği ve deve kuşu gibi kanatlı hayvanlar, kedi ve köpek gibi pet hayvanlarda bakım ve yönetim, ekolojik (sürdürülebilir, organik) üretim dahil, alternatif üretim sistemleri ile birlikte verimliliğin artırılması; geleneksel ve/veya modern biyoteknolojik ıslah yöntemleri kullanarak dirençli, adaptasyon gücü yüksek verimli genotiplerin geliştirilmesi; çiftlikten sofraya biyogüvenlik temeli ilkelerinde güvenli gıda üretimi, sürü sağlığı (biyogüvenlik) ve sürü yönetimi, üretim ekonomisi ve geliştirilmesi, hayvanlarda refah standartlarının artırılması, kayıpların azaltılması ve ürün kalitesinin artırılması, çevre ile uyumlu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, temel genetik ve biyometri alanlarında güncel ve geleceği planlamaya dönük eğitim ve araştırmalar yapmaktadır.

Zootekni Anabilim Dalında Zootekni I, Zootekni II, Hayvan Refahı, Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği, Hayvan Islahı, Ekzotik ve Av Hayvanı Yetiştiriciliği ve Laboratuar Hayvanı Yetiştiriciliği başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.