Biyokimya Anabilim Dalı

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalından Fakültemizde görevlendirilen Prof. Dr. Hilal KARAGÜL (Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ, Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI, Prof. Dr. Berrin SALMANOĞLU, Prof. Dr. Tevhide SEL, Prof. Dr. Hamdi UYSAL ve Araştırma Görevlisi kadrosunun katkıları ile kurulmuştur. Anabilim Dalının ders verme etkinliği 2013-2014 ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yıllarında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalından Fakültemizde görevlendirilen Prof. Dr. Ümit POLAT (Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Meltem TANRIVERDİ, Doç. Dr. Nazmiye GÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Saime GÜZEL ve Yrd. Doç. Dr. Duygu UDUM KÜÇÜKŞEN tarafından devam ettirilmiştir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ise Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalından görevlendirilen Prof. Dr. Meryem EREN ders verme etkinliğini sürdürmektedir.

Biyokimya insan, hayvan, bitki ve mikroorganizmaların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlıların yaşamları boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya Anabilim Dalında canlıların temel yapıtaşlarını oluşturan ve canlılığın sürdürülmesinde gerekli olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerle birlikte yaşamsal önem taşıyan nükleik asitler, enzimler, mineraller, vitaminler ve hormonların canlı metabolizmanın işleyişindeki rolleri hakkında bilgiler verilir.

Biyokimya Anabilim Dalında Organik Kimya, Biyokimya I, Biyokimya II, Biyoteknolojide Temel Biyokimyasal Teknikler ve Uygulama Alanları, ve Doku ve Organlar Arası Metabolik İlişkiler başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.