Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Fakültemizde görevlendirilen Prof. Dr. K. Serdar DİKER (Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Müjgan İZGÜR, Prof. Dr. Hakan YARDIMCI, Prof. Dr. Ömer Memduh ESENDAL (Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurucu Dekanı), Prof. Dr. Mehmet AKAN, Doç. Dr. Barış SAREYYÜPOĞLU ve Araştırma Görevlisi kadrosunun katkıları ile kurulmuştur.

Mikrobiyoloji Anabilim Dalında hayvanların infeksiyöz hastalıklarında etiyoloji, epidemiyoloji, patogenez, semptomatoloji, etkenlerin antibiyotik dirençlilikleri, sağaltım, koruma ve kontrol önlemleri konularında eğitim verilmektedir.

Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Mikrobiyoloji I, Mikrobiyoloji II, Epidemiyoloji, İmmunoloji, Kanatlı Hayvan Hastalıkları ve Mikoloji başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.