Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalından Fakültemizde görevlendirilen Prof. Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Tarık Haluk ÇELİK, Prof. Dr. Özlem KÜPLÜLÜ, Prof. Dr. Haydar ÖZDEMİR, Prof. Dr. Ufuk Tansel ŞİRELİ, Doç. Dr. Muammer GÖNCÜOĞLU ve Doç. Dr. Fatma Seda BİLİR ORMANCI kadrosunun katkıları ile kurulmuştur.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, beslenmede önemli bir yer tutan hayvansal gıdaların çiftlikten sofraya tüm aşamalarda kaliteli ve güvenli olarak üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması konusunda etkin bir rol oynamaktadır.

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nın başlıca hedefleri arasında lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerimizi başta hayvansal gıdalar olmak üzere gıda hijyeni, et hijyeni ve muayenesi, et bilimi ve teknolojisi, süt hijyeni, süt bilimi ve teknolojisi, gıda kimyası ve veteriner halk sağlığı dersleri yönünden, bilimsel gelişmeler kapsamında gerekli temel ve problem çözmeye dayalı teorik ve uygulamalı bilgilerle donatarak; mezuniyet sonrası bu alanda kendine güvenli ve yeterli Veteriner Hekimler yetiştirmektir.

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi, Süt Hijyeni ve Teknolojisi, Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı, Gıda İşletmelerinde Sanitasyon, Fermente Et ve Süt Ürünleri başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.