Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER

Also available in: English, العربية

1948 yılında Çayıralan/Yozgat’da doğdum. Orta ve lise eğitimimi Ankara Mustafa Kemal Lisesinde tamamladım. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne girdim ve 1970 yılında mezun oldum. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nda açılan asistanlık sınavlarını kazanarak 11.8.1971 tarihinde çalışmaya başladım. Mart–Haziran 1974 tarihleri arasında 3 ay süre ile Wageningen’de (Hollanda-FAO-bursu) 2. Uluslararası Dairy Cattle Husbandry Kursuna katıldım.

15 Temmuz 1975-31 Ekim 1975 tarihleri arasında vatani görevimi Topçu Asteğmen olarak tamamladım. 11.5.1976 tarihinde “Süt ineklerinde üre ve odun talaşı kapsayan rasyonların değerlendirilmesi üzerinde bir araştırma.” konulu doktora tezimi tamamlayarak Veteriner Hekimliği Doktoru ünvan ve yetkisini aldım. Ekim-Aralık 1977 tarihleri arasında Kopenhag- Danimarka, Kraliyet Veteriner ve Ziraat Üniversitesinde (IAEA-Fellowship) misafir araştırıcı olarak araştırmalara katıldım. 18.11.1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nda docent ünvanı aldım. 1.9.1984 tarihinde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosuna atandım. 1985 yılı Ağustos ayında bir ay sure ile IAEA-bursu ile Viyana-Avusturya’da Nukleer tekniklerin hayvan beslemede kullanılmasına ilişkin Uluslararası bir kursa katıldım. Ekim-Aralık 1987 tarihleri arasında Kopenhag-Danimarka, Kraliyet Veteriner ve Ziraat Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptım.

02.03.1988 tarihinde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna yükseltilerek atandım. 1984-1992 yılları arasında kurucu öğretim üyesi olarak görev yaptığım Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 1984-1990 yılları arasında Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1990 yılında 6 ay sure ile Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü; Haziran 1990-Mayıs 1991 tarihleri arasında bir yıl süre ile Rektör Yardımcılığı görevlerini yaptım. Aynı ünersitede 1984-1992 yılları arasında Senato üyeliği görevini yerine getirdim.

Mayıs 1992 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nda profesör kadrosuna atandım. 1992-2015 tarihleri arasında aralıklı olarak Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığı; 2009-2012 tarihleri arasında ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm başkanlığı görevlerini yürüttüm. 2009-2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Senatosunda Veteriner Fakültesi temsilcisi olarak görev yaptım. 15 Temmuz 2015 tarihinde Ankara Üniversitesinden emekli oldum. Veteriner Hekimler Derneği; Hayvan Besleme Bilim Derneği, Veteriner Tavukçuluk Derneği; Bilimsel Tavukçuluk derneklerine üyeyim. Halen Veteriner Hekimler Derneği Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.