Doç. Dr. Funda YILDIRIM

Also available in: English, العربية

Funda Yıldırım 1974 yılında Antalya’da doğdu. 1991’de İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde başladığı eğitimini 1996’da tamamladı. Mezuniyeti sonrasında İstanbul’da özel bir veteriner kliniğinde veteriner hekim olarak çalıştı. Daha sonra yine İstanbul’da uluslararası bir market zincirinde gıda hijyeni ve güvenliği denetimcisi olarak görev yaptı. Aynı zamanda 1997’de İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı ve 1999’da Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. Köpek meme tümörleri ve sitopatoloji üzerine hazırladığı doktora tezini 2004’te tamamladı ve aynı yıl Üniversiteden ayrıldı.

Üniversiteden ayrıldıktan sonra 1,5 yıl boyunca İstanbul’da özel bir farmasötik firmada ruhsatlandırma uzmanı pozisyonunda çalıştı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda, 2006 yılında tekrar Araştırma Görevlisi olarak işe başladı. Aynı yıl İsveç, Stokholm’de bulunan Karolinska Enstitüsü, Onkoloji ve Patoloji Departmanına misafir araştırmacı olarak gitti. Burada meme tümörü hücre soyları üzerinde apoptozis belirleme ve moleküler terapötikler konusunda çalışmalara katıldı. Ayrıca hücre kültürü, western blotting, ELISA ve Akış Sitometrisi gibi bazı moleküler laboratuvar teknikleri pratiklerini gerçekleştirdi. Aynı sene içerisinde TÜBİTAK tarafından düzenlenen Real-time PCR, hücre kültürü ve western blotting, immünositokimya konularında ileri eğitim kurslarına katıldı.

Funda Yıldırım 2015 yılında Doçentlik ünvanını elde etti. 1999’dan bu güne kadar sorumlu yazar v eve yardımcı yazar olarak katıldığı 25’ten fazla makalesi yayınlanmıştır. Ayrıca 3 araştırma projesi yürütmüş ve 10 projede de yardımcı araştırmacı olarak görev almıştır.

Halen İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda Doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Veteriner Patoloji Derneği üyesidir. İngilizce bilmektedir. Hobi olarak flüt çalmakta ve amatör olarak çeşitli müzik gruplarında müzik yapmaktadır.