Koordinatörler

Also available in: English

Dekan

 • Prof.Dr. Gamze MOCAN

Dönem I Koordinatörü:

 • Doç.Dr.Özlem DALMIZRAK-  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Koordinatör Yrd:

 • Yrd.Doç. Dr. Umut Gazi- Tıbbi  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Yrd.Doç. Dr. Emrah Ruh- Tıbbi  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Yrd.Doç. Dr. Günnür Koçer- Fizyoloji Anabilim Dalı

Dönem II Koordinatörü:

 • Prof. Dr. Sezgin İLGİ – Anatomi Anabilim Dalı

Koordinatör Yrd:

 • Doç. Dr. Sevda Lafçı Fahrioğlu- Anatomi Anabilim Dalı
 • Yrd.Doç. Dr. Özgür Tosun- Biyoistatistik Anabilim Dalı
 • Yrd.Doç. Dr. Kerem Teralı- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Dönem III Koordinatörü

 • Prof.Dr. Rüştü ONUR – Farmakoloji Anabilim Dalı

Koordinatör Yrd:

 • Doç. Dr. Umut Fahrioğlu- Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören-Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Dönem IV Koordinatörü:

 • Prof.Dr. Nedim ÇAKIR –Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Koordinatör Yrd:

 • Doç.Dr. Ali Shorbagi- İç Hastalıkları  Anabilim Dalı – Gastroenteroloji
 • Yrd. Doç. Dr. Burcu Özbakır – Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dönem V Koordinatörü:

 • Doç.Dr. Amber Eker- Nöroloji  Anabilim Dalı

Koordinatör Yrd:

 • Doç. Dr. Barçın Özcem- Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Dönem VI Koordinatör :

 • Prof.Dr. Şanda Çalı – Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Koordinatör Yrd:

 • Prof.Dr. Songül Vaizoğlu – Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Yrd.Doç. Dr. Barış Kaya –Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü

Koordinatör:

 • Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu

Koordinatör Yrd:

 • Doç. Dr. Sevda Lafcı Fahrioğlu
 • Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören
 • Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu
 • Uz. Dr. Yeliz Cengiz