Dersler

Also available in: English

Dönem I

Dönem II

 • 201 Doku ve iskelet sistemi
 • 202 Kas ve periferik snir sistemi
 • 203 Sinir sistemi
 • 204 Kardiyovasküler, Solunum ve Kan
 • 205 Gasterointestinal sistem ve Metabolizma
 • 206 Endokrin ve Ürogenital Sistem
 • 207 Hastalıkların Biyolojik Temeli

Dönem III

 • 301 İnfeksiyon Hastalıkları
 • 302 Neoplaszi ve Hemopoietik Sistem Hastalıkları
 • 303 Kardiyovasküler ve DSolunum Sistemi Hatalıkları
 • 304 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
 • 306 Ürogenital Sistem Hastalıkları
 • 307 Nörolojik Bilimler ve Psikiyatrik Hastalıklar
 • 308 Kas ve iskelet Sistemi Hastalıkları
 • 309 Halk Sağlığı, Adli Tıp- Deontoloji-Biyoistatistik

Dönem IV

 • İç Hastalıkları Staj Programı
 • Pediyatri Staj Programı
 • Genel Cerrahi Staj Programı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Staj Programı

Dönem V

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Staj Programı
 • Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatri Staj programı
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Programı
 • Oftalmoloji Staj Programı
 • Kulak-Burun-Boğaz Staj Programı
 • Çocuk cerrahisi Staj Programı
 • Nükleer Tıp Staj Programı
 • Radyasyon Onkolojisi Staj Programı
 • Adfli Tıp Staj Programı
 • İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Staj Programı